• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Postać historyczna

Daniel Gralath

urodzony:
30 maja 1708
zmarł:
23 lipca 1767
Daniel Gralath

Urodzony gdańszczanin, ale nauki przyrodnicze i fizyczne studiował na uniwersytetach w Halle i Marburgu. Po studiach wrócił do Gdańska i prowadził badania nad elektrycznością. Jako pierwszy na świecie wyjaśnił działanie tzw. butelek lejdejskich i zmierzył siły oddziaływania między naładowanymi elektrodami. Był współzałożycielem Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku, a od 1754 roku działał w administracji miasta Gdańska. W latach 1754-1758 był ławnikiem sądu miejskiego, potem rajcą, a w latach 1763-1767 burmistrzem Miasta Gdańska.. Był także Burgrabią królewskim, czyli przedstawicielem króla w Gdańsku. Zainicjował i częściowo sfinansował założenie alei lipowej pomiędzy Gdańskiem a Wrzeszczem, która istnieje do dziś.

kalendarz historyczny

1931 Powstał pierwszy polski wodolot opis Wybudowano pierwszy w Polsce samolot lądujący na wodzie. Pierwszy lot nie był jednak udany. Zginął pilot i konstruktor maszyny Zygmunt Puławski.

1939 Powstało schronisko na Biskupiej Górce opis Młodzieżowe schronisko turystyczne im. Paula Benecke zostało otwarte na Biskupiej Górce.

Najczęściej czytane