• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Nieznane wcześniej zdjęcia ze stanu wojennego

Wojciech Wabik, Instytut Pamięci Narodowej
13 grudnia 2013 (artykuł sprzed 10 lat) 
Czy mieszkańcy Gdańska pozdrawiają żołnierzy na transporterze? Tak, to nie złudzenie. Gdy w mieście pojawiły się oddziały 8. Dywizji Zmechanizowanej, przysłane do zabezpieczenia terenu Stoczni, mieszkańcy Gdańska przywitali żołnierzy bardzo ciepło. Władze wojskowe były tak zaskoczone, że przed pacyfikacją Stoczni Gdańskiej im. Lenina zdecydowały się na odwołanie pancerniaków, zastępując ich jednostkami bardziej "oddanymi sprawie". Zdjęcie wykonane 15 grudnia przedstawia wyjazd pancerniaków spod stoczni. Czy mieszkańcy Gdańska pozdrawiają żołnierzy na transporterze? Tak, to nie złudzenie. Gdy w mieście pojawiły się oddziały 8. Dywizji Zmechanizowanej, przysłane do zabezpieczenia terenu Stoczni, mieszkańcy Gdańska przywitali żołnierzy bardzo ciepło. Władze wojskowe były tak zaskoczone, że przed pacyfikacją Stoczni Gdańskiej im. Lenina zdecydowały się na odwołanie pancerniaków, zastępując ich jednostkami bardziej "oddanymi sprawie". Zdjęcie wykonane 15 grudnia przedstawia wyjazd pancerniaków spod stoczni.

32 lata po wprowadzeniu stanu wojennego wciąż nie wiemy wszystkiego o tym wyjątkowo trudnym dla Polski okresie. Czytelnikom portalu Trojmiasto.pl prezentujemy unikatowe zdjęcia, które zamieszczone zostały w najnowszym albumie poświęconym stanowi wojennemu w Gdańsku.Stan wojenny wprowadzono w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., o czym poinformował w niedzielny poranek gen. Wojciech Jaruzelski. Nie była to decyzja podjęta nagle i nieprzygotowana. Kiedy szesnastomiesięczny karnawał "Solidarności" trwał w najlepsze, a Polacy zaczęli wierzyć, że nadejdą zmiany w skostniałym ustroju państwa, Służba Bezpieczeństwa PRL nie próżnowała. W ramach akcji o kryptonimie "Gotowość", jeszcze w październiku 1980 roku resort bezpieczeństwa przygotował listę osób przewidzianych do internowania.

W momencie ogłoszenia decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, w sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina odbywały się obrady Komisji Krajowej (KK) "Solidarności". Duża część przedstawicieli KK została zatrzymana przez funkcjonariuszy, lecz ci, którym udało się uniknąć aresztowania zawiązali komitety strajkowe. Powstał Krajowy Komitet Strajkowy (KKS) z przewodniczącym Mirosławem Krupińskim, Regionalny Komitet Strajkowy (RKS) ze Stanisławem Fudakowskim oraz Zakładowe Komitety Strajkowe - w miejscach pracy, w których funkcjonowały ogniwa "Solidarności".

Ogólnopolska akcja "przywracania porządku" w zakładach pracy rozpoczęła się w środę, 16 grudnia. Nie ominęła ona również Gdańska i jego największego zakładu pracy, czyli Stoczni Gdańskiej im. Lenina. O godz. 5 nad ranem brama stoczniowa nr 2 została sforsowana za pomocą czołgów. Na teren zakładu wtargnęło około tysiąca funkcjonariuszy. Byli to milicjanci, zomowcy, a także specjalne jednostki ściągnięte ze Szczytna.

W całym kraju akcja przyniosła dziesiątki rannych i poszkodowanych, a w Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" ofiary śmiertelne.

Po przeprowadzonej pacyfikacji stoczni, na ulicach Gdańska zawrzało. 16 grudnia, podobnie jak co dzień od wprowadzenia stanu wojennego, gdańszczanie udali się pod bramę nr 2. Tym razem nie zastali obwieszczeń, apeli i oświadczeń o strajku zawieszonych na stoczniowym ogrodzeniu, lecz kordon ZOMO oddzielający teren stoczni od placu wokół Pomnika Poległych Stoczniowców.

Opublikowany tekst zawiera najważniejsze wątki poruszone w najnowszej publikacji gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pt. Gdańsk w stanie wojennym 1981-1983 autorstwa Karola Lisieckiego, Tomasza Panka i Wojciech Wabika. Opublikowany tekst zawiera najważniejsze wątki poruszone w najnowszej publikacji gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pt. Gdańsk w stanie wojennym 1981-1983 autorstwa Karola Lisieckiego, Tomasza Panka i Wojciech Wabika.
Z zachowanych nagrań znajdujących się w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku wiemy, iż protestujący chcieli przeciągnąć zomowców i milicjantów na swoją stronę skandując: - "Polacy, chodźcie do nas!" W odpowiedzi użyto pałek i gazów łzawiących. Manifestanci odpowiedzieli okrzykami: - "Gestapo!"

Starcia uliczne trwały w Gdańsku z różną intensywnością do 17 grudnia 1981 r. Tego dnia pod gmachem Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku zawrzało. Manifestanci chcieli wtargnąć do siedziby partii, w odpowiedzi funkcjonariusze skierowani do ochrony budynku użyli broni ostrej. W wyniku tej interwencji ranne zostały cztery osoby w tym Antoni Browarczyk - pierwsza śmiertelna ofiara stanu wojennego w Gdańsku.

Po brutalnej pacyfikacji stoczni i walkach, które przetoczyły się przez cały Gdańsk nastąpił czas względnego spokoju. Stoczniowcy zostali przymusowo urlopowani do 4 stycznia. Nowy rok rozpoczął się od zmiany na stanowisku I sekretarza KW PZPR. 8 stycznia Tadeusz Fiszbach został uznany za człowieka posiadającego zbyt liberalne poglądy w stosunku do "Solidarności". Zastąpił go Stanisław Bejger.

Nowym zwyczajem, który przyjął się w Gdańsku, były comiesięczne zgromadzenia mieszkańców 13. dnia każdego kolejnego miesiąca. Wystąpienia te miały charakter antyrządowy - określano je potocznie jako "miesięcznice". W Gdańsku miejscem, które podczas tych zgromadzeń urosło do rangi symbolu, był Pomnik Poległych Stoczniowców. Trzynaste dni kolejnych miesięcy jasno dawały władzy do zrozumienia, iż społeczeństwo nie godzi się z polityką przemocy.

Pod koniec stycznia w wielu krajach zachodnich ogłoszono, że 30 stycznia 1982 r. będzie "Dniem jedności z Polską". Na wieść o tym wydarzeniu w Gdańsku ponownie zawrzało. Na ulicach miasta doszło do starć z oddziałami MO i ZOMO. Manifestanci próbowali bezskutecznie podpalić gmach KW PZPR.

Święto pracy, 1 maja, obchodzono jak co roku. Jednak tym razem poza oficjalnymi pochodami zorganizowano również kontrmanifestacje, których uczestnicy zaopatrzeni w biało-czerwone flagi z napisem "Solidarność", przeszli ulicami Gdańska. Mimo napiętej sytuacji, tego dnia nie doszło do starć.

Inny przebieg miała manifestacja gdańszczan w rocznicę podpisania Konstytucji 3 maja. Rozpoczęła się ona o godzinie 14 pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, spod którego kolumna ruszyła ku Targowi Drzewnemu i znajdującemu się tam pomnikowi Jana III Sobieskiego, gdzie złożono kwiaty. Do godziny 17 liczba protestujących zwiększyła się do 4 tys. Wtedy oddziały MO i ZOMO zaatakowały idących w kierunku Starego Miasta. Wycofujący się budowali prowizoryczne barykady na ulicach św. Ducha, Rajskiej, Piwnej oraz na Wałach Jagiellońskich. Pół godziny później doszło do poważnych starć w rejonie ulic Długiej i Długiego Targu. Nie ominęły one też największego z gdańskich kościołów. O godzinie 18, podczas mszy w bazylice Mariackiej celebrowanej przez ks. kanonika Wiesława Lauera, kościół został ostrzelany przez funkcjonariuszy MO i ZOMO. Jedna z kul przestrzeliła flagę Polski zawieszoną w prezbiterium.

Trzy miesiące później na gdańskich ulicach znów rozgorzały walki. 31 sierpnia 1982 r. odbyła się demonstracja związana z drugą rocznicą podpisania porozumień sierpniowych. Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło nieopodal Domu Technika przy ul. Rajskiej, gdzie zgromadziło się 500-600 osób. Około godz. 16 zostali ostrzelani przez oddziały MO i ZOMO pociskami chemicznymi. W wyniku interwencji ludzie zaczęli uciekać, jeden z uczestników demonstracji, Piotr Sadowski, przewrócił się i stracił przytomność. Obok niego spadł pocisk z gazami łzawiącymi, które spowodowały zatrucie organizmu i w konsekwencji śmierć.

Niespełna dwa miesiące później doszło do kolejnej tragedii. 8 października 1982 r. Sejm przegłosował ustawę o związkach zawodowych, co oznaczało formalne zdelegalizowanie "Solidarności". W odpowiedzi od 11 października w Gdańsku trwały demonstracje. Wtorek 12 października zapisał się jako kolejna czarna karta stanu wojennego. W wyniku wystrzelenia przez oddziały ZOMO petardy gazowej, ranny został Wacław Kamiński, pracownik wydziału K-2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina, zmierzający po pracy na stację kolejki SKM we Wrzeszczu. Nieprzytomnego Kamińskiego przewiózł samochodem do szpitala jeden ze świadków zdarzenia. Jak relacjonowali inni świadkowie, samochód marki Żuk, którym przewożono rannego, został zatrzymany przez oddział ZOMO, a sam Kamiński dodatkowo pobity. W wyniku doznanych urazów czaszki, nie wychodząc ze śpiączki, zmarł 28 listopada 1982 r.

Wraz z końcem 1982 roku rozpoczął się powolny proces likwidacji ośrodków odosobnienia w Polsce. Gdy 14 listopada powrócił z internowania Lech Wałęsa, pod mieszkaniem na Zaspie przywitał go wielotysięczny tłum.

31 grudnia 1982 r. stan wojenny zawieszono. Jednak mieszkańcy nadal spotykali się podczas "miesięcznic". Porównywalną co do liczby uczestników z lat 1981 i 1982 była kontrmanifestacja zorganizowana 1 maja 1983 r. Około 12.30 manifestanci, których liczbę szacowano na 7 tys., próbowali przerwać blokadę w rejonie Błędnika i zorganizować swój kontrpochód. Milicja użyła do ich rozpraszania armatek wodnych, przemieścili się więc na plac Zebrań Ludowych.

Manifestacje antyrządowe odbywały się też we Wrzeszczu. Przed siedzibą "Solidarności" oraz restauracją "Cristal", gdzie zgromadził się kilkutysięczny tłum, doszło do starć z oddziałami ZOMO i MO.

Ostatnie miesiące trwania stanu wojennego przyniosły śmierć Jana Samsonowicza, działacza "Solidarności", którego 30 czerwca 1983 r. znaleziono powieszonego na płocie RKS Stoczniowiec przy ulicy Twardej. Ta śmierć dotąd budzi wiele kontrowersji. Samsonowicz wymieniony jest na liście potencjalnych ofiar MSW stanu wojennego, która powstała w wyniku prac Komisji Sejmowej pod przewodnictwem Jana Rokity w latach 90.

22 lipca 1983 r. stan wojenny został zniesiony, lecz represje w stosunku do opozycjonistów jak też i zwykłych obywateli trwały aż do definitywnego końca epoki PRL. W całym kraju internowano ponad 10 tys. osób. Komendant wojewódzki MO w Gdańsku wystawił w czasie stanu wojennego ponad czterysta decyzji o przymusowym odosobnieniu.

Komisja Rokity oszacowała, iż w całej Polsce w tym okresie śmierć poniosły 103 osoby, nie sposób ocenić ile osób pośrednio dotknęły skutki stanu wojennego. Wielu Polaków było zmuszonych opuścić ojczyznę ze względów politycznych, wielu również za swoje poglądy straciło pracę. Trzeba podkreślić, iż - jak 16 marca 2011 r. orzekł Trybunał Konstytucyjny - stan wojenny wprowadzono nielegalnie, a osoby odpowiedzialne za jego wprowadzenie, z generałami Wojciechem Jaruzelskim i Czesławem Kiszczakiem na czele, nigdy za to nie odpowiedziały przed sądem.
Wojciech Wabik, Instytut Pamięci Narodowej

Wydarzenia

Gdańsk w stanie wojennym. Uchwycone w kadrze

spotkanie

Opinie (396) 4 zablokowane

 • Ileż to trzeba było zmienić, żeby się nic nie zmieniło (25)

  Mamy PRL-bis, czyli także i wszechobecną cenzurę. Pytanie retoryczne: dlaczego nie urządzono telewizyjnej (medialnej) debaty na temat agenturalnej pracy tow. Jaruzelskiego dla Sowietów mimo, że dziś mamy już tego dowody? Ten człowiek był po prostu sowieckim agentem o pseudonimie "Wolski" i zapadło na ten temat milczenie?

  • 251 101

  • (2)

   Motłoch nie wie bo jest ogłupiany. Zobacz ze rzadko w telewizji leci cokolwiek konkretnego na ten temat.

   • 67 15

   • Teraz jest LUX! (1)

    Prostytutki z hiv,cudownie nie zarażaja wg.sądów,ludzie nie wiedzą ile mają mieszkań,sądy w ostatnim czasie wogóle powalają mnie na kolana,m.in.prawa bursztunnika i wiele innych.Trwa propaganda i ogłupinie głupków.Tylko układy i układziki.System jest chory do szpiku kości.

    NIE OTAKO POLSKE WALCZYLIM!

    • 56 3

    • bo sądy nie zostały oczyszczone z bandytów po 1989r. proste...

     • 37 4

  • (7)

   Ci, których to obchodzi wiedzą kim był Jaruzelski i oceniają jego postępowanie.
   Reszta, "szara masa", nie jest tym zainteresowana. Masa śpi, żre i tyle. Nie potrzebuje świadomości, wiedzy o otaczającym ją świecie.

   • 74 10

   • kup sobie lustro (2)

    i nie wypisuj dyrdymałów o szarej masie swoich współobywateli

    • 16 51

    • to prawda (1)

     Proszę popróbować poruszyć te tematy, pozadawać trudniejsze pytania swoim "współobywatelom".

     • 21 3

     • Dla mnie trudne pytanie to co ja zrobię, gdy stracę pracę?

      Reszta pytań o agenturę tych czy owych jest po prostu trzeciorzędna.

      • 2 5

   • Leming śpi, żre i tyje :) (2)

    i obowiązkowo ogłada wystąpienia Donalda

    • 31 20

    • śpi,żre i wydala. a w przerwach pracjue na złodziei

     • 8 1

    • A myślałem że ciemny lud wieży w Św. Jarosława Zbawiciela.

     • 11 13

   • 100% prawdy. To że większość ludzi chce wolności to mit. Mówią tak bo co mają powiedzieć. Wolność oznacza odpowiedzialność pełną za siebie w sferze ekonomicznej poglądów etc. a z tym jest w stanie sobie poradzić może z 15% populacji. Dowód głosowania. Większość zawsze zagłosuje na socjalistów bo przeciętnemu obywatelowi jest wszystko jedno z czyjej michy żre byleby się za bardzo nie wysilać. Ludzie lubią być rządzeni i muszą być rządzeni takie są fakty

    • 28 2

  • (6)

   za to całe tabuny mamy niby styropianowców,co współpracowali z SB.Chodzą w chwale i żyją w dostatku

   • 45 7

   • drogi anonimie (5)

    a tak konkretnie to kogo ze styropianowców oskarżasz o współprace z SB???

    • 10 17

    • (3)

     czytaj książki,idź do IPN,kup sobie pod choinke"Resortowe dzieci"etc,etc...

     • 31 8

     • (2)

      wiesz co? Ksiązki Cenckiewicza, Sakiewicza, Ziemkiewicza, Kani itd., i to całe prawackie góówno, babrze się tylko w błocie. Nie przedstawiają żadnej wartości, chyba że opałową. Widać żeś typowy zakuty moher.

      • 16 42

      • tvn=SB.Gazeta Wyborcza=PZPR.

       • 27 14

      • Tylko że w tych książkach są przedstawione niepodważalne fakty!

       Ale nie spodziewał bym się po człowieku takim jak ty, synu zomowca, lub sbeka, żebyś zapoznał się z którą kolwiek z książek wymienionych przez ciebie autorów, szczyt twoich możliwości to beletrystyka albo "literatura" gospodyń domowych

       • 18 4

    • prawie całe PO, prawie cały wcześniejszy AWS, absolutnie cała bez wyjątku UW, to są ci udawani styropianowcy, kapusie SB

     • 16 4

  • Ileż to trzeba było zmienić, żeby...

   Ileż to trzeba było zmienić, żeby zmieniło się na gorsze

   • 9 9

  • Już tak nie narzekaj. W PRLu to by Cię spałowali za te słowa. A dziś możesz siedzieć w ciepłym domku i pisać co Ci się tylko podoba.

   • 8 14

  • W PRL nie miałbyś raczej szansy na taki wpis. (2)

   Ergo: bredzisz, miły.

   • 9 5

   • drogi synu ZOMOwca, idź dawać rady tam gdzie ktoś chcę słuchać ludzi takich jak ty, może pod budką z piwem kogoś znajdziesz... (1)

    • 7 8

    • Błądzisz

     Sęk w tym że pod budką z piwem można usłyszeć takie prawdy, jak te, które sam tutaj głosisz. Żale przegranych ludzi, którzy źródła powodzenia innych doszukują się ino w znajomościach. Tatuś zomowiec, sekretarz, premier, minister, czort wie, kto jeszcze. Może nawet i Żyd.

     • 0 1

  • Życie nie znosi pustki. jak myślisz ilu dziś przy władzy bierze kasę pod stołem za realizację poleceń szefów z CIA.

   • 0 0

  • Agent Jaruzelski?

   Wszyscy byli umoczeni równo bo takie czasy były, tylko że niektórzy byli tez patriotami?

   • 0 0

 • no co Rakowskiemu się nie udało dokończył Tusk (27)

  stoczni właściwie już nie ma. I to bez milicji i pałek. Zrobił to po cichaczu. Po unijnemu.

  • 249 127

  • żal nawet tych bzdur komentować ....

   • 40 42

  • (3)

   no jeśli przerośniętatrzykrotnie załoga, zbudowanie 2 statków rocznie i krzyczący Guzikiewicz to dla ciebie wielki przemysł, to gratuluję. Na terenach Gdyńskiej stoczni, pracuję teraz więcej osób niż za czasów stoczni, robią więcej rzeczy, jakoś można. Tobie najlepiej wychodzi skomlenie przed monitorem.

   • 45 23

   • Ty nie po ranny ty typowy ciemny leming Totalny (2)

    tak szkoda juz komentować waszych bzdur lemingi bo ileż razy mozna leming za głupi jest i tak nie zrozumie W stoczni pracuje wiecej ludzi niz wczesniej hahah no tak samo jak zyjemy w rajskiej zielonej wyspie Tuska

    • 19 28

    • ale mi poleciałeś, aż zachłysnąłem się kawką ze Starbunia :)

     • 10 4

    • w odbycie byłeś i stolec widziałeś nie lemingu, oświecony wyznawco Jarusia Kłamczusia, co dokumentnie przez dwa lata "rzonduw"(tak specjalnie tak napisałem) dokumentnie rozwalił Stocznie. Ale o tym antyleming smoleński nie wie, nie chce wiedzieć. ma zaćmienie, i amnezję, połączoną z atrofią... mózgu.

     • 10 8

  • Zrobiła to sama stocznia. Ona tak naprawdę upadła już ponad 10 lat temu za rządów SLD. (1)

   To był tylko trup wystawiony na pokaz by kolejne ekipy mogły pokazać, że się o niego troszczą.

   • 30 5

   • dokładnie

    • 2 2

  • po raz setny to powtórzę .. .PiS i Kaczyński sprywatyzowali Stocznie Gdańską!! (3)

   • 21 16

   • i bardzo dobrze zrobili!

    Sprywatyzowane powinno zostać WSZYSTKO. Nawet gdyby prywatyzował sam Gomułka.

    • 12 8

   • lecytnka (1)

    Nie bronie 'Czeke' Jarka, ale to Donald się ustawiał z kolesiami w turbanach.

    • 9 7

    • Co z tego? Stocznie miały kłopoty odkąd skończył się PRL. Nie potrafiły się przestawić na nowe warunki więc padły, tyle że ich agonia trwała całymi latami, oczywiście na koszt podatnika.

     • 1 3

  • (4)

   Polskie stocznie miały kłopoty od początku lat 90. Tusk pogrzebał trupa i bardzo dobrze. Dlaczego podatnicy mają łożyć na państwowe firmy?

   • 15 9

   • dlatego że stocznia dawała 100 tysięcy miejsc pracy i miliardowy export (3)

    powiedz mi dlaczego podatnicy niemiec utrzymują na terenach byłego DDR aż 5 stoczni, widać niemcom się opłaca tylko jeden tusk jedyny premier na świecie który bez dyskusji dopuścił do zamknięcia wszystkich stoczni w Polsce, na rozkaz kanclerz niemiec czy kogo tam nie wiadomo, pozwolił na takie przestępstwo dokonane na społeczeństwie polskim, komu ten typ służy?!?

    • 10 11

    • (2)

     A nie pomyślałeś że dopłaty do stoczni niszczyły inne miejsca pracy? Jeżeli podatnicy dokładali do stoczni np 100 mln to znaczy że 100 mln nie wydali na co innego i w innych branżach te miejsca pracy zostały zniszczone. Jakby tak nie było to by wystarczyło zatrudnić bezrobotnych aby kopali dołki i je zasypywali i już gospodarka by się kręciła.

     Na jakie przestępstwo pozwolił? Zadaniem firmy jest zarabianie pieniędzy. Jak firma nie zarabia to upada. To jest normalne.

     A to że Niemcy dotują - co z tego? To że oni coś robią nie znaczy że jest to słuszne.

     • 7 4

     • (1)

      wszystkie koleje w Europie muszą być dotowane z budżetów państw.

      • 1 0

      • Wiesz, to że coś w europie jest normą prędzej świadczy o tym że jest to coś dziwnego niż godnego naśladowania. Budżety państwo to nic innego jak pieniądze podatników. A więc podatnicy płacą podatki, podatki przechodzą przez tą całą machinę która kosztuje nie mało, po czym są wypłacane w postaci subwencji dla kolei a to z kolei po to aby ten podatnik który cały proceder sfinansował miał nadrukowaną niższą cenę na bilecie...

       • 0 3

  • nie Tusk tylko oni

   Znasz nazwisko Jasiński i Jaworski ??

   • 7 3

  • sami się wykończyliście

   taka prawda , gdzie indziej pracowali a u Was palenie opon
   czekam na końcowa orkę bo żal pchać kasę w to związkowe bagno

   • 5 2

  • Była stocznia...kolej na Lotos.. (3)

   Teraz kolej na Lotos ...też po cichu...chyłkiem boczkiem. Nie można było sprzedać oficjalnie całości, więc rozbiera się po trochu i sprzedaje w kawałkach. A i tak całość znajdzie się w docelowych rękach.

   • 5 1

   • (2)

    A to źle? Lotos powinien być sprywatyzowany

    • 2 3

    • wystarczy ze ty jestes sprywatyzowany i na dodatek oplacany z budzetu (1)

     Wszędzie ciebie pełno. to jakaś propagandowa akcja ?

     • 4 2

     • Wszędzie pisowcu widzisz agentów, propagandę, żydów i masonów. Proponuję szpital psychiatryczny

      • 2 3

  • PO staremu (1)

   Poznasz PO szczegółach

   Dziś nikt mnie nie przekona i nie wmówi mi w oczy ,
   że komuna się skończyła i " nowy ład " już się toczy .
   Ta komuna niczym k....wa pod latarnią , swoje nadal kadzi ,
   choć ubrana w nowe szaty , poznasz ją po butach - słoma jej wyłazi

   • 2 0

   • Dla niektórych komuna jest zawsze tam gdzie coś się dzieje nie po ich myśli. Np związkowcy przeciwko prywatyzacji potrafią protestować hasłem "przecz z komuną"

    • 2 3

  • mi sie wydaje że ok 10 lub 10 30

   • 0 1

  • raczej rydzyk

   • 0 1

  • vuu

   sowiecki deficytowy kołchoz sam się rozleciał

   • 0 1

 • (8)

  O której "Spawacz" wygłosił mowę o stanie wojennym? Ktoś pamieta?

  • 47 15

  • (2)

   o 6:00.

   • 10 0

   • (1)

    Nieprawda. To było wtedy, kiedy miał być "Teleranek" dla dzieci, a więc chyba godzina 9, ewentualnie 10.

    • 6 2

    • Dokładnie około 9, ślepa generalska menda.

     • 16 7

  • Spawacz (1)

   O 9:00 nie było teleranka. A po chwili pokazała się ta czerwona dz...

   • 15 4

   • Pojawiła się i zaprowadziła ład demokratyczny, dla ludzi którzy chcieli pracować dla siebie i swojej Ojczyzny.

    • 0 3

  • mam lepsze pytanie: dlaczego ta sowiecka ku...wa nie gnije w więzieniu?!?!? (1)

   • 13 3

   • zapytaj tych od stołu...

    okrągłego oczywiście , wtedy to podzielono się wpływami, władzą, ustalono starty i zyski - dla wybrańców... a Naród okłamano że skończył sie komunizm i niestety uwierzyliśmy - a zdrajcy i handlarze maja sie dobrze :(

    • 9 0

  • Chyba

   7:00? 9:00? To było zamiast teleranka.

   • 0 0

 • Byłam uczennicą LO w Pruszczu Gdańskim. (5)

  Ulice Pruszcza oczywiście też zostały odnowione.
  Witaliśmy wtedy Generała na lotnisku.
  Pamiętam, że dość długo czekaliśmy na przylot samolotu.
  Było zimno, wietrznie i padał śnieg. Mimo to, czuliśmy, że
  w tym małym miasteczku było to historyczne wydarzenie.

  • 35 77

  • o jakiego generała ci chodzi? de Gaulle'a? (2)

   to chyba nie ten temat

   • 29 8

   • gen. Jaruzelskiego (1)

    ;)

    • 5 14

    • A kiedy dokladnie?,bo wg historykow Jaruzelski nigdy nie byl na Wybrzezu.Ani w grudniu70,ani w 81roku.

     • 9 1

  • To chyba był generał Bondarienko

   dowódca wojsk okupacyjnych w Polsce

   • 14 1

  • powiedz mi, jak się czuje zdrajca? jak to jest, pytam z ciekawości dlatego że nigdy nie miałem okazji zadać pytania prawdziwemu

   zdrajcy, który witał sowieckiego kolaboranta z entuzjazmem...

   • 8 8

 • komisja Rokity g.. ustaliła (6)

  Jaś sprawę zamiótł pod dywan

  • 60 8

  • dlatego potem mógł brać udział we władzy obok tuska i całej ferajny

   • 6 1

  • Aby uczynić przedstawienie wiarygodnym, najlepiej jest (4)

   poświęcić kilka istnień ludzkich, zrobić dużo huku, stworzyć stan zagrożenia, totalnego rozpadu.

   Takie przedstawienie wykonuje się gdy potrzebna jest wiara ludzi w nadchodzące zmiany.

   Przykładowo, gdy by tylko przemalować chlew z czerwonego na niebieski, to trzoda raczej by nie uwieżyła w zmiany na lepsze. Jednak gdy w tym folwarku zaszlachtuje się kilka prosiaków, zrobi zamęt. A na dodatek pojawi się ćwierć inteligentny knur - zbawca, skaczący przez koryto, oczywiście wybrany i sterowany przez właściciela chlewu, to z pewnością, przedstawienie nabierze dramatyzmu i autentyczności.

   Przez kolejne 40 lat można bazować na tej wierze, nadziei trzódki i dalej prosperować w spokoju, z prowadzenia chlewu.

   Jednak z czasem nadzieja zniknie, a przypominanie zeszłych dziejów, fotografii nie wzbudzi już takiego entuzjazmu. Wtedy znów będzie trzeba wielkich czynów, odważnych prosiaków i ofiar.

   A to wszystko dlatego, że jest zapotrzebowanie na bogactwo. A pewnym środkiem uzyskiwania bogactwa jest władza. A żeby tą władzę utrzymać trzeba czasem sfingować kilka zatrważających atrakcji dla mas.

   • 4 0

   • Jednym słowem to wszystko mistyfikacja. (3)

    Cały system oparty jest na propagandzie dla przysłowiowych lemingów.Te kilka procent które widzi jak jest,nie może się zebrać ,żeby zbawić świat.Reszta je s****i płacze,ale nic nie potrafią zrobić,żeby coś zmienić.

    • 1 0

    • (1)

     Jakby to była mistyfikacja to byś nie mógł spokojnie napisać tego komentarza w internecie, którego zresztą być nie miał.

     • 2 1

     • Celem systemu nie jest nękanie, prześladowanie obywateli.

      Nikt nie ma korzyści z wkładania komuś palca w oko. Tutaj chodzi o utrzymanie establiszmentu, dotychczasowej władzy. Ta władza pozwala czerpać korzyści finansowe z całych narodów.

      Przemoc stosuje się celowo, na przykład aby rozgonić demonstracje. Jednak aparat represyjny musi być używany zdawkowo, ponieważ inaczej będzie generować większy opór zamiast go gasić.

      Internet to wspaniałe narzędzie, gdzie każdy może się wypowiedzieć. Dzięki temu można odkryć w zarzewiu jakies spiski albo jednostki groźne dla porządku publicznego. Pół żartem, pół serio, to jawne informacje z takiego facebooka, mogą powiedzieć więcej o danym osobniku niż wiele godzin pracy operacyjnej tajniaka.

      • 0 0

    • Nic na ten stan rzeczy nie poradzimy. Jedyne co można, to dbać o siebie,

     o bliskich, starać się coś osiągnąć w życiu i żyć uczciwie.

     Chyba tylko Bóg może coś poradzić, na obceny stan rzeczy.

     • 0 0

 • Byłem widziałem (21)

  Cześć ludziom co się wtedy odważyli przeciwstawić czerwonym Igrali tak naprawdę z życiem własnym i rodziny ale w bardzo szczytnym celu

  • 153 26

  • przestań yebać (19)

   Gdyby wiedzieli co zostanie stworzone z ich ideałów...

   • 13 29

   • gdyby nie oni żyłbyś jak ci biedni ludzie np w Koreii Północnej (18)

    ale tego nie pojmiesz boś za młody albo po tamtej stronie a kraje zachodnie oglądałbyś na mapie do dzisiaj Bądź zdrów i zacznij myśleć

    • 39 14

    • tylko o to chodzi że, (7)

     nasi stoczniowcy żyli jak pączki w maśle, władza się z nimi liczyła, a chcieli jeszcze więcej. Podcinali gałąź, na której siedzieli. Ci w Korei zdychają z głodu. Więc nie pitol roczniku 61

     • 23 14

     • jesli ktos pitoli to tylko Ty - xyx! (4)

      Jeśli byłeś w partii w przewodniej sile narodu to być może żyles za komuny jak pączek w maśle... wszyscy antykomuniści byli prześladowani a szary zwykły człowiek żył w biedzie. Nie da się zamazać prawdy historycznej o tamtym czasie. Choćbyś nie wiem jak się teraz nadymał to i tak pozostaniesz tym kim byłeś wtedy. To co piszesz obnaża Cie!

      • 21 7

      • zbig1951 (3)

       aj tam przeżywasz, byłem zwykłym obywatelem, tak jak jestem i teraz, ani nie kibicowałem zbytnio komunistom ani solidaruchom. Jedni i drudzy to krętacze... a ty jak widzę jesteś zdesperowanym frustratem i teoretycznym krzykaczem, który za pewne na oczy nie widział lat 80tych, a podpisujesz się tak aby wszyscy myśleli, że masz powyżej 60 lat :-)

       • 11 13

       • xyz!

        Już Ci odpowiedziałem, że mam 62 lata i byłem uczestnikiem sierpnia 80 roku. Krętaczem to jesteś Ty, kolego. Jeśli twierdzisz, że za komuny z dowodem osobistym jeździłeś po całej Europie, to jesteś krętaczem! Wtedy jeździli tylko zaufani partyjniacy i nie z dowodem osobistym jak teraz możesz Ty, tylko z paszportem służbowym, bo normalny obywatel nie mógł mieć paszportu w domu.

        • 24 5

       • xyz - dzieciaku mama pozwala ci tyle przesiadywać przed komputerem, czy w gimnazjum macie teraz jakieś długie przerwy ? (1)

        • 7 4

       • A co na to Bolek ???

        Komuś zależało na przewrocie w tym kraju

        • 1 1

     • (1)

      tak, tak, szczegolnie ci, ktorzy wyszli w grudniu 1970 roku na ulice. To byli sami bogacze: jezdzili mercedesami, na urlopy za granice, ale dlaczego nie mogli kupic masla, ktorego na ogol i tak nie bylo w sklepach?

      • 10 3

      • k.

       Nie mogli kupic masla,bo Maslo bylo wowczas tylko w Delikatesach.W sklepach byla margaryna palma i od czasu do czasu Maslo stolowe

       • 2 1

    • rocznik61 pitolisz bzdury, może byłeś jakoś mało ogarnięty (9)

     znam wiele osób które jeżdziły za granicę w latach 70-tych (do RFN) do pracy, mój ojciec również, co najważniejsze wracali do kraju, nie to co teraz - jadą i ściągają tam rodziny nie myśląc o powrocie, mieliśmy jakiś przemysł, teraz wszystko sprzedane bądź rozgrabione a Wy się sprzeczacie kto kim był i jak wielkim chu...m, je.ać to, patrzmy co możemy zrobić aby ludzie zostawali w Polsce, mieli pracę i chcieli mieć dzieci, historii nie zmienimy, tak było i koniec

     • 15 22

     • NIE!Roczniku 76!

      Historii nie zmienimy to fakt,ale dokad jej nie rozliczymy bedzie jak jest.Czyli dalej ludzie beda wyjezdzac,a ci co zostana beda zdychac z glodu na smieciowkach...!Kto kim byl wtedy,a kto kim jest dzisiaj nie jest bez znaczenia!

      • 7 8

     • Tyle, że nie każdy mógł liczyć na paszport. (2)

      Trzeba było albo dać w łapę, albo mieć wtyki w partii, lub choć być jej członkiem.

      No i nie zostawali bo nie mogli, myślisz, że chcieli wracać? Kto mógł to uciekał, ale większość nie mogła bo nie miała co liczyć na prawo do pobytu.

      No i a propos standardów życia. Dziś jak jadę do Niemiec to widzę, że Niemcom żyje się lepiej, ale nie nie wiadomo jak lepiej. Mają lepsze samochody, lepsze telewizory itd. Ale wtedy to nam się nawet nie śniło, że będziemy mogli posiadać niemiecki samochód choćby używany. Wtedy była przepaś, dziś są tylko duże różnice.

      • 19 6

      • Czas płynie (1)

       a to co teraz jest nazywa się GLOBALIZACJA.
       Tak musiało się stać aby "zachód" mógł sprzedawać swoje produkty.

       • 14 0

       • Jaka globalizacja? Ten zachód co sprzedaje nam produkty to tysiące prywatnych firm które sprzedają towar temu kogo na niego stać. Ty piszesz tak jakby ten "zachód" to był jeden człowiek który najpierw dał pieniądze abyśmy potem mogli u niego kupować (co już jest bez sensu bo to tak jakby kelner w restauracji dał 50zł klientowi aby ten za to mógł kupić obiad).

        • 3 4

     • roczniku 76!

      To fakt, ze w latach 70 za Gierka nastąpiło rozluźnienie i więcej ludzi zaczęło wyjeżdżać, ale to trwało tylko do Radomia, do 76 roku. Potem już była tylko równia pochyła. Co do reszty się zgadzam. Tak jak jest teraz w Polsce - to jest chore! Nie po to strajkowałem w 80 roku aby tak było! Aby otrzymać godziwą zapłatę za pracę muszę pracować za granicą.

      • 14 1

     • (3)

      co wy wszyscy macie z tym przemysłem? struktura gospodarki się zmienia i to jest normalne

      • 2 6

      • DArek (2)

       A to ci dyrdymaly prawisz.Przemysl okretowy,stalowy,hutniczy,gorniczy itd.itp. to w czyich jest teraz rekach w Polsce?,bo nie lapie.Na Zachodzie jakos ma sie dobrze przemysl ciezki i nikt go nie kasuje.Co najwyzej unowoczesnia .Gdzie ty widzisz inna strukture gospodarki?Ogarnij sie chlopie!

       • 7 1

       • Teraz też mamy przemysł .

        Biedronka,Lidl,netto,kaufland,carrefour,auchan.

        • 6 0

       • Jeżeli zakłady przemysłowe na siebie zarabiają to ok. Jeżeli nie to nie widze najmniejszego powodu aby podatnicy mieli na nie łożyć. Cały czas myślisz w kategorii gospodarki centralnie sterowanej "kasować przemysł/unowocześniać".

        W PRLu gdy powstawały te zakłady przemysłowe były zupełnie inne realia. Produkowano na rynek RWPG a państwo dawało referencyjne kredyty. Po 89 roku wszystko się zmieniło. Nic więc dziwnego że część tych zakładów nie przetrwała.

        I owszem, struktura gospodarki się zmienia. Dziś większość naszego PKB wypracowuje sektor usług.

        • 0 1

  • Goowno smrodzie widziałeś

   Co najwyżej to podsłuchiwałeś jak tata z kumplem przy wódzie bełkotali

   • 9 2

 • Solidarnościo gdzie jesteś teraz!! (26)

  Stocznia rozkradziona, stoczniowcy nie mają pracy, cenzura nadal istnieje tylko jest uzależniona od tego kto jest właścicielem gazety czy kanału telewizyjnego, ludzie nie mają co jeść... gdzie jesteście teraz solidaruchy i stoczniowcy?? Jakoś nie wychodzicie na ulice i nie krzyczycie solidarność, nie bijecie się z władzą...
  Teraz wystarczą argumenty ekonomiczne i jakoś nikt nie strajkuje...
  Główni działacze was oszukali i nachapali się kasy, a was głupi stoczniowcy mają w d..e. Kiedyś władza się z wami liczyła i żyliście jak pączki w maśle, ale wam mało było, chcieliście więcej... no to teraz głupcy macie co chcieliście... vivat kapitalizm

  • 129 43

  • W Polsce nie ma i nigdy nie było kapitalizmu, (1)

   lecz postsocjalistyczna pokraka wymieszana z rozbuchanym fiskalizmem.

   • 33 6

   • Oj tam, w latach 1990-92 było całkiem nieźle.

    Dopiero potem czerwoni wygrali wybory i zaczęli mnożyć przepisy, potem socjaliści z prawej strony (AWS) znowu czerwoni, znowu socjaliści z prawej, znowu socjaliści (trochę bardziej umiarkowani) z centro-prawej. Itd.

    • 11 3

  • to nie w kapitalizmie problem (11)

   tylko w postkomunistycznym układzie władzy, który nadal nasz kraj zniewala za pomocą urzędów, mediów i służb specjalnych. Na szczęście tacy ideowi komuniści jak Ty, poza Kubą, Koreą i Chinami są już na wymarciu.

   • 23 8

   • Postkomunistycznym układzie władzy?? (10)

    A PO to komuchy?? Raczej jak np. Jerzy Borowczak wywodzą się z solidarności i tacy są najgorsi bo najwięcej kradną, Tusk też niby przeciwnik komuny, Kaczory oszołomy też antykomuniści więc gdzie tu postkomunistyczny układ władzy?? Przecież wszyscy wiedzą, że najwięcej namieszała AWS jak była u władzy.. więc gdzie tu postkomunizm??
    Polacy tak mają, że jak jest spokój to każdy sobie rzepkę skrobie i gdzieś ma dobro kraju, dopiero jak doprowadzają do upadku to wtedy głośno krzyczą :-)

    • 15 13

    • xyz, nie obrażaj ludzi! (7)

     Jaki masz dowód na to, że Jurek Borowczak cos ukradł? Jeśli masz, to Twoim obowiązkiem jest zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Jeśli nie masz dowodu, to Ty możesz mieć kłopoty jeśli Jurek Borowczak oskarży Cię o zniesławienie. Każdy kij ma dwa końce drogi xyz!

     • 6 13

     • Jerzy Borowczak jako pierwszy głosował (6)

      za podniesieniem wieku emerytalnego, cytuję J.B. : "ja w komunie głosowałem za obniżeniem wieku emerytalnego bo praca była ciężka,a teraz głosuję za podniesieniem (...)", tym samym pokazuje jaką jest fałszywy i dwulicowy... a dodatkowo był w rządzie AWS kiedy wygrała wybory- jak wiadomo AWS wtedy w Polsce najwięcej namieszała.

      • 14 2

      • tego postu też jakoś nie skomentowałeś zbysiu 1951

       wychodzi na to, że komentujesz te, które ci wygodnie- kolejny krzykacz internetowy :-)

       • 4 5

      • spokojnie xyz wszystko skomentuję (4)

       Podniesienie wieku emerytalnego choć to decyzja niepopularna, jest wymogiem chwili. Zresztą są państwa w Europie które poszły jeszcze dalej niż Polska. Ma nadzieję, że wiesz które. A krzykaczem to jesteś akurat Ty.

       • 5 7

       • xyz? (3)

        skończyły Ci się argumenty?

        • 7 2

       • i ty się masz a prawdziwego działacza antykomunistycznego? (2)

        a teraz sapiesz usprawiedliwiasz podniesienie wieku emerytalnego wymogiem chwili?? To ja już wolę być komunistą jak mnie nazywasz i pracować do 60 tego roku życia niż oszustem takim jak ty i nazywać się zagorzałym antykomunistą i patriotą. Po prostu jesteś jak Borowczak i reszta- oszust !

        • 4 5

       • kto to jest borowczak

        jw

        • 0 1

       • znowu brak konskwencji

        jeśli jest tak jak piszesz to dlaczego kraje zachodnie również podwyższają wiek emerytalny mądralo?

        • 5 3

    • @xyz - ile ty masz lat dzieciaku - 12??? w dodatku idę o zakład że twój ojciec był ZOMOwcem, SBekiem, albo kapusiem... (1)

     • 5 6

     • i pałował takich skomlących frajerów jak twój stary :-)

      :-)

      • 1 1

  • Naucz się pisać gamoniu!!! (1)

   Do szkoły!!!Widać jak komuna uczyła!!!

   • 6 10

   • W mojej wypowiedzi nie ma żadnych błędów

    za to w twojej widać, że nie znasz zasad ;-)

    • 9 6

  • xyz - kompletny brak elementarnej wiedzy! (8)

   Najlepszym dowodem na to, że cenzury dziś nie ma, jest to, że możesz pisać te swoje głupoty i nikt ich Ci nie kasuje! Jeśli uważasz, że za komuny żyło się "jak pączek w maśle" to idź na film Wajdy o Lechu i zobacz jak się wtedy żyło.

   • 7 8

   • A ty naucz się czytać ze zrozumieniem zbig1951 (7)

    pisałem, że stoczniowcom się żyło jak pączki w maśle, a nie wszystkim ludziom, a film o największym zdrajcy świata widziałem. To jest film z rodzaju filmów propagandowych, które puszczano za komuny.
    Powiedz coś np. na Żydów albo na gejów to zaraz ABW cię w necie wytropi. Z resztą nie pisałeś postów na stronie Gazety Wyborczej- tam to dopiero jest cenzura: jeszcze nie skończysz pisać a już Ci go kasują jeśli nie pasuje pod przyjętą propagandę GW.

    • 10 9

    • xyz nie siej demagogii! (6)

     Tak się składa iż jestem częstym autorem na stronie GW i jeszcze nie zdarzyło mi się aby ktoś usunął mój post! Trafiłeś więc kulą w płot drogi xyz! Usuwane mogą być jedynie posty które kogoś drastycznie poniżają, obrażają lub są niezgodne z regulaminem z powodu nieobyczajnego języka! I to nazywasz cenzurą???

     • 7 7

     • no normalnie jakiś zdesperowany frustrat (5)

      zbysiu nie nadymaj się tak bo ci żyłka słodko-pierdząca pęknie :-)

      • 8 9

      • no i o to chodziło... (4)

       już nie masz argumentów i zaczynasz pisać inwektywy! Tak jest z każdym facetem Twojego pokroju.

       • 12 5

       • po prostu nie chce mi się już komentować (3)

        twoich słabych postów, podpisujesz się tak żeby wyglądało, że masz 62 laa i jesteś starym wyjadaczem, a tak naprawdę jesteś młodym szczylem, który nie ma pojęcia o świecie.

        • 5 7

       • xyz (2)

        powtarzasz się i widać że nie masz już o czym pisać. I trochę szacunku do starszego od Ciebie człowieka! Co Mamusia i Tatuś nie nauczyli Cię tego???

        • 7 5

       • poczytaj sobie wypowiedzi ludzi na 3 ciej stronie (1)

        jakoś nie tylko ja twierdzę (i jest co raz więcej takich komentarzy), że co wy solidarnościowcy zrobiliście dobrego

        • 4 6

       • komuno wróc

        Pamiętam komune, i widzę dzisiaj nasz zniewolony kraj. Jak ktoś jest dumny że o taką Polskę walczył, to niech się w głowę zdrowo puknie, albo lekarza zmieni, aaaa przepraszam na lekarza to trzeba dzisiaj mieć pieniążki bo publicznej służby zdrowia to właściwie już nie ma. Wstyd mi że jestem Polakiem dużo bardziej dzisiaj niż za komuny.

        • 5 7

  • cenzura?

   "cenzura nadal istnieje tylko jest uzależniona od tego kto jest właścicielem gazety czy kanału telewizyjnego" no to znaczy że jej nie ma skoro, w swojej gazie czy TV każdy może nadawać co chce... Od TVN przez TW TRwam Repulbikę i Polsat, każy przedstawia swoją wersję. Gdzie tu cenzura? sam sobie przeczysz ;)

   • 7 5

 • a czemu nie pogadata z dziadkiem Stachem Bejgerem ?

  przyca to dawny komuszy czerwonoryjec , ciekawe co on ma dziś do powiedzenia na temat stanu wojennego który zaserwowała Polakom Banda której i on był członkiem ?

  • 45 16

 • widocznie oddziały pancerne nie były szkolone przeciw obywatelom, (31)

  tak jak niektóre jednostki LWP formowane specjalnie do tłumienia manifestacji. Tamci stoczniowcy i demonstranci to byli prawdziwi Solidarnościowcy, a nie - wąsaty pasibrzuch - dorobkiewicz, co komunę obalał przy stole z jaruzelem.

  • 84 28

  • dokładnie prawdziwi solidarnościowcy czyli: (10)

   czy się stoi czy się leży dwa tysiące się należy, pijaki, obiboki.

   kiedyś jeden Grek fajnie określił naszą stocznię za komuny: sleep, drink, money money. Przyjechał kiedyś do mojego dziadka i powiedział, że w Grecji taki system pracy byłby nie do pomyślenia- hehe nawet leniwi Grecy to zauważali.
   To sobie solidaruchy wystrajkowali kapitalizm :-) i teraz g..o mają

   • 13 15

   • xyz nie kompromituj się! (7)

    Boże, co za bzdury wypisujesz tutaj xyz! Grecy są dla Ciebie autorytetem? A cóż oni zrobili ze swoją Ojczyzną? Żyli na kredyt dojąc Unię i teraz biedę klepią... Zastanów się zanim cos głupiego napiszesz!

    • 13 6

    • jeszcze raz ci powtarzam kolego (6)

     czytaj ze zrozumieniem :-) napisałem, że Grecy którzy są leniuchami i nie uchodzą za zbyt robotch zauważyli, że w Polsce jest jeszcze gorzej z lenistwem niż u nich :-)

     • 7 9

     • drogi xyz: pisz ze zrozumieniem tego co piszesz! (5)

      napisałeś: " w Grecji taki system pracy byłby nie do pomyślenia". Ja widziałem ich system pracy na greckich statkach i twierdzę że do pomyślenia jest o wiele gorszy system niż ten który imputujesz Polakom. A poza tym wypada abyś wiedział, że statki greckie w naszych stoczniach pojawiły się bynajmniej nie za komuny! Za komuny były statki radzieckie, które trzeba było budować i remontować za frajer! Masz znikomą wiedzę o tamtym czasie xyz! Kompromitujesz się każdym kolejnym wpisem!

      • 10 4

      • a mnie zastanawia (4)

       kim ty byłeś za komuny, że tak gorliwie komentujesz moje posty? Twoja wiedza opiera się głównie na teorii, a moja na praktyce :-)

       • 4 7

       • xyz! (3)

        Mam 62 lata i za komuny byłem antykomunistą, działaczem ruchu oporu, czynnym uczestnikiem sierpnia 1980, znam Lecha Wałęsę ze strajku osobiście. I znów nie trafiłeś! Znam to wszystko z praktyki a nie z teorii... Teraz wypadałoby abyś Ty się przedstawił: gdzie praktykowałeś, w której POP PZPR???

        • 11 2

       • no to mówiłem (2)

        prostu frustrat, który teraz wylewa żale, że nic nie wyszło i że was oszukali wasi koledzy :-) Ja jestem ciut młodszy bo urodziłem się w 1968 roku, wywodzę się z rodziny robotniczej- dziadek pracował jako elektryk w Budimorze, drugi dziadek był kierowcą/mechanikiem w miejskim przedsiębiorstwie transportowym czy jakoś tak... tata był nauczycielem, zreztą jak i mama. Więc w przeciwieństwie do ciebie zbysiu uczciwie pracowaliśmy, a nie lataliśmy po demonstracjach i wykrzykiwaliśmy, że nam się wszystko od państwa należy...

        • 3 11

       • xyz (1)

        w którym miejscu wylewam żale? prostuje tylko bzdury które wypisujesz! Ostatnie zdanie Cię obnaża: nie latałeś po demonstracjach i niczego nie wykrzykiwałeś za to teraz kiedy żyjesz już w wolnej Polsce wylewasz pomyje na tych którym zawdzięczasz to co masz teraz: WOLNOŚĆ, w tym także na Lecha Wałęsę, Jurka Borowczaka, którzy są porządnymi ludźmi i uczciwymi Polakami, patriotami.

        • 9 4

       • poczytaj sobie posty na 3ciej stronie

        :-)

        • 1 8

   • xyz, nudny się już robisz synu ZOMOwca, idź się utop (1)

    • 3 2

    • Prawdziwy solidaruchowaty polaczek

     poczytaj kilka postów wyżej kim jestem a potem bierz się do pisania nieudolnych komentarzy ;-)

     • 1 1

  • to co piszesz to masakra (19)

   jak można być aż w takim stopniu ignorantem! Jak można nie mieć szacunku do Lecha Wałęsy, któremu zawdzięczasz między innymi to, że teraz możesz tu wypisywać te swoje głupoty!

   • 11 12

   • poczytaj wypowiedzi innych (18)

    w szczególności na stronie nr 3. Porównaj liczby samobójstw teraz i kiedyś, liczby rodzin żyjących na skraju ubóstwa teraz i za komuny, liczby żebrzących na ulicy teraz i w latach 80tych, rozwarstwienie społeczeństwa pod względem zarobków teraz i kiedyś i wiele innych... za co ja mam być wdzięczny Wałęsie?? Za komuny było biedniej ale mniej więcej wszyscy żyli na takim samym poziomie, a teraz politycy opływają w kasę, a spora część społeczeństwa nie ma co do garnka włożyć

    • 8 8

    • zbysiu jakoś tego postu jeszcze nie skomentowałeś :-)

     hallo??

     • 1 6

    • a nie mówiłem! (16)

     Każdy Twój wpis to kolejna kompromitacja! Totalny brak wiedzy! Największy odsetek samobójstw w Europie jest w bogatej Skandynawii. Dania jest najbogatsza, potem Norwegia i Szwecja. I w tym dobrobycie ludzie popełniają samobójstwa! Dziwne, co? A Ty piszesz, że ludzie popełniają samobójstwa z biedy... Na jakim Ty świecie żyjesz? Jest pewien mały odsetek ludzi biednych, którzy to czynią ale nie tak duży jak odsetek ludzi bogatych. Twoja teoria jest wiec do kitu. A Wałęsie zawdzięczasz choćby to, że jak już napisałem to wyżej możesz dowoli pisać te swoje głupoty... oraz że mając dowód osobisty w kieszeni możesz zjeździć cała Europę wzdłuż i wszerz...

     • 11 6

     • a jednak !!! wtedy też jeździłem (15)

      a ty drogi frustracie (nie mylić z kastratem) komentujesz tylko niektóre części moich wypowiedzi, dowodzi to że jesteś słabo wykształcony i nie nauczyłeś się czytać ze zrozumieniem, albo wybierasz z moich postów tylko to co ci wygodnie- ja jakoś za komuny nie widziałem żebraków na ulicy ani ludzi rozbijających się BMW za 400 tyś zł gdy spora część społeczeństwa nie ma co do garnka włożyć. Było biedniej ale sprawiedliwiej

      • 6 11

      • kolejne inwektywy (6)

       potrafisz tylko obrażać a nie dyskutować i spierać się na argumenty. Walisz na oślep i wybiórczo. Brak Ci argumentów.

       • 7 3

       • za to z twoich wypowiedzi wnioskuję, (5)

        że nie masz 62 lat tylko jesteś dwudziestoparolatkiem :-) komunizm znający tylko z tego co ci w szkole powiedzieli.

        • 3 9

       • xyz (4)

        zgodnie z moim nickiem jestem rocznik 1951 i mam 62 lata. Nie wierzysz, Twoja sprawa...
        zresztą dzisiejsi 20-toparolatkowie w większości na takie tematy się nie wypowiadają.

        • 6 2

       • no i... (3)

        xyz nareszcie skapitulował. Nie ma już o czym pisać!

        • 5 3

       • w przeciwieństwie do ciebie jestem (2)

        w pracy i pracuję

        • 2 5

       • @xyz - to nieźle ta twoja praca wygląda, pewnie pracujesz tak samo "dobrze" jak komentujesz :D (1)

        • 0 0

       • na zmywaku to Ty solidarnościowy pomiocie

        pracujesz w Anglii, ja nie muszę wyjeżdżać żeby znaleźć dobrą pracę

        • 0 0

      • "sprawiedliwiej", czyli wszyscy mieli g. (7)

       Ta dzisiejsza niesprawiedliwość polega na tym, że aby mieć trzeba zazwyczaj pracować (pomijam dziedziczenie czy szczęście). Wtedy obowiązywało "czy się stoi czy się leży" i podobać się to mogło tylko nierobom i beztalenciom.

       Poza tym ciekawi mnie jakim cudem tak swobodnie jeździłeś po Europie. Zastanawiające.

       • 10 2

       • Opinia została zablokowana przez moderatora

       • bo trzeba było umieć kombinować (5)

        to się i trochę europy zwiedziło :-) i wcale nie trzeba było być komunistą

        • 3 8

       • no i wyszło szydło z worka (2)

        dokładnie tak: trzeba było kombinować. Sztandarowe określenie okresu komuny. Wszyscy wtedy "kombinowali"...

        • 9 2

       • a ty siedziałeś ze swoim sztandarem solidarności (1)

        i stolec robiłeś, a ja kombinowałem i za komuny miałem dobrze i teraz mam :-)

        • 1 15

       • Co za d*pek z tego "xyz"-czytać nie można !!!!!

        • 7 1

       • XYZ - byłeś osobiście SBeckim kapusiem czy tylko twoi rodzice donosili??? (1)

        • 6 1

       • donosili tak jak wasz bohater Bolesław :-)

        i teraz mamy kasę jak Bolesław i was mamy w zadzie solidaruchy :-)

        • 1 1

 • Śmiem twierdzić (3)

  że od tamtych dni jesteśmy głębiej w czarnym tyłku.
  Wszystko co miało się zmienić,zmieniło się przy okrągłym stole.

  • 127 18

  • Ja śmiem twierdzić, że okupacja Polski nie zakończyła się po 1945 roku i trwa nadal...

   ...najpierw Niemcy, potem Ruscy, teraz Żydzi i Ukraincy

   • 4 3

  • To normalne po upadku autorytaryzmu - nowa władza musi respektować ludzi

   potem jednak władza się stopniowo umacnia i zagarnia dla siebie więcej i więcej a ludzie flaczeją i tak do następnego autorytaryzmu, jego upadku i tak w kółko od nowa i ludzie z marmuru i człowiek z żelaza :)

   • 0 0

  • Historia

   Przy "rządach" tej represyjnej bandy nic by się nie udało przeprowadzić w tamtych czasach. Wybiliby wszystkich niewygodnych. Wystarczy przyjrzeć się tej niby "Solidarności".

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.