• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Pierwsze obchody 11 listopada w 1937 roku w Gdyni, Gdańsku i Sopocie

Marcin Stąporek
11 listopada 2013 (artykuł sprzed 10 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Wojna gdańskiego króla mydła i wosku z nazistami
"Właściwa uroczystość Święta Niepodległości odbyła się w nowej Hali Targowej, olbrzymim obiekcie, symbolizującym obchód święta 11 listopada w grodzie nadbałtyckim" - pisała o gdyńskich obchodach Święta Niepodległości z 1937 r. w Gdyni "Gazeta Gdańska". "Właściwa uroczystość Święta Niepodległości odbyła się w nowej Hali Targowej, olbrzymim obiekcie, symbolizującym obchód święta 11 listopada w grodzie nadbałtyckim" - pisała o gdyńskich obchodach Święta Niepodległości z 1937 r. w Gdyni "Gazeta Gdańska".

Choć datę 11 listopada świętowano w II Rzeczypospolitej niemal od pierwszych lat jej istnienia, dopiero w 1937 r. ogłoszono ten dzień Świętem Narodowym. Wielka manifestacja i defilada w Gdyni, przemówienia, występy chórów i taneczne wieczorki w Gdańsku i Sopocie - z prasowych relacji można odtworzyć przebieg obchodów listopadowego święta na dwa lata przed II wojną światową.Nie może dziwić, że z trzech miast Trójmiasta najokazalszy przebieg miały obchody 11 listopada w 1937 r. w Gdyni, która jako jedyna leżała w tym czasie w granicach odrodzonej Polski. "Gazeta Gdańska" donosiła pod nagłówkiem "Święto niepodległości drogowskazem wiodącym do niezależności gospodarczej i niepodległości ducha. Imponujący przebieg obchodu 11 listopada w Gdyni":

"Ranek wczorajszy zastał Gdynię w odświętnej szacie. Na gmachach publicznych i i domach prywatnych powiewały chorągwie o o barwach narodowych, w śródmieściu fasady domów przybrane były kobiercami i zielenią. W oknach wystawowych przedsiębiorstw kupieckich i w oknach mieszkań widniały portrety najwyższych dostojników państwowych. Najczęściej spotykało się portrety Prezydenta Rzplitej w otoczeniu obydwóch Marszałków Polski - Twórcy Niepodległości Józefa Piłsudskiego i Jego spadkobiercy, Wodza Naczelnego Edwarda Śmigłego-Rydza.

O godz. 7.30 odbyła się pobudka. Po odegraniu hejnału z gmachu KKO m. Gdyni, przez ulice przeszły orkiestry, budząc mieszkańców Gdyni dźwiękami marszów.

Właściwa uroczystość Święta Niepodległości odbyła się w nowej Hali Targowej, olbrzymim obiekcie, symbolizującym obchód święta 11 listopada w grodzie nadbałtyckim. W dniu Święta Niepodległości bowiem Gdynia zyskała piękną, wspaniałą i pożyteczną placówkę, widomy wyraz pracy, która stała się znamieniem dzisiejszych czasów. (...)

Poświęcenie Hali Targowej odbyło się uroczyście o godz. 10. Przed frontonem olbrzymiego gmachu stanęły oddziały wojskowe i PW. pod bronią. W głównej hali, pod wysokim sklepieniem, zbudowanym ze szkła i żelbetonu, ustawiono ołtarz, przy którym solenną mszę św. odprawił ks. kan. Turzyński. Przed ołtarzem na krzesłach zajęli miejsca przedstawiciele miejscowych władz cywilnych i wojskowych. W gronie obecn. zauważyliśmy pp: Komisarza Rządu Sokoła, d-cę Floty kontradmirała Unruga, zastępcę komendanta garnizonu płk. Sas-Horzowskiego, dyr. Urzędu Morskiego Łęgowskiego, przedstawicieli sądownictwa, prokuratury i licznych organizacyj gdyńskich. Poczty sztandarowe miejscowych stowarzyszeń, w liczbie około 10 ustawiły się po bokach ołtarza.

(...) Bezpośrednio po akademii w Hali Targowej na ul. 10 Lutego odbyła się defilada. Wzdłuż ulicy ustawiły się wielotysięczne tłumy publiczności. Defiladę z trybuny ustawionej na przeciw gmachu głównej poczty odebrali: pp.: Komisarz Rządu Sokół i admirał Unrug, w otoczeniu innych przedstawicieli władz. Podczas defilady ul. 10 Lutego przemaszerowały oddziały wojskowe, Straży Granicznej, organizacyj P.W., harcerstwa, zrzeszenia P.W. Kobiet, młodzież szkolna, związki robotnicze, Straże Pożarne i in.

Defilada miała przebieg imponujący i trwała prawie godzinę."

 • Gdynia w 1938 roku.
 • Gdynia w 1938 roku.
 • Gdynia w 1938 roku.


W Gdańsku i Sopocie, w 1937 leżących na terytorium Wolnego Miasta Gdańska, w którym władzę sprawowali już członkowie hitlerowskiej NSDAP, 11 listopada nie był dniem wolnym od pracy, jednak Polonia gdańska postarała się zamanifestować swoje związki z ojczyzną. Niemałą w tym rolę odegrali kolejarze i pracownicy Poczty Polskiej, dwóch przedsiębiorstw niezwykle ważnych dla polskiego stanu posiadania w Wolnym Mieście.

Oddajmy znów głos "Gazecie Gdańskiej": "Jak w całej Polsce tak również Polonia w Gdańsku obchodziła bardzo uroczyście 19 rocznicę Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Na wszystkich stacjach kolejowych oraz na licznych domach w Gdańsku i na przedmieściach, w Sopotach i w powiatach wiejskich, gdzie tylko zamieszkuje ludność polska, powiewały liczne chorągwie o barwach narodowych. Pięknie udekorowany był znowu zielenią, festonami i chorągwiami fronton głównego dworca kolejowego w Gdańsku, oświetlony wieczorem promieniami światła reflektorów. W szeregu wystaw sklepowych wystawiono portrety Pana Prezydenta Mościckiego i Marszałka Śmigłego-Rydza.

W czwartek przed południem o godz. 10 odprawione zostało w kościele św. Stanisława we Wrzeszczu uroczyste nabożeństwo, które celebrował ks. prob. Komorowski w asyście ks. ks. Szymańskiego i Muzalewskiego. W nabożeństwie uczestniczyli Komisarz Generalny R.P. w Gdańsku p. min. Chodacki, który zajął miejsce przed głównym ołtarzem, wyżsi wojskowi z p. pułk. dypl. Rosnerem na czele, kierownicy urzędów, przedstawiciele organizacji polskich na Ziemi Gdańskiej i nadzwyczaj liczne rzesze ludności polskiej. Przed ołtarzem ustawiły się poczty sztandarowe związków akademickich oraz organizacji i towarzystw. Podczas nabożeństwa wykonały Polską Mszę "Bogurodzica Dziewica" Feliksa Nowowiejskiego złączone chóry mieszane "Lutni" przy kościele Chrystusa Króla i miejscowa "Cecylia" pod batutą p. Tadeusza Tylewskiego.

Nabożeństwo zakończone zostało odśpiewaniem przez obecnych hymnu "Boże coś Polskę".

 • Gdynia w 1938 roku.
 • Gdynia w 1938 roku.
 • Gdynia w 1938 roku.
Dla uczniów Gimnazjum Polskiego, Szkoły Średniej i Szkół Powszechnych M.S. odprawione zostało nabożeństwo w kościele Chrystusa Króla. Mszę św. celebrował ks. prob. Rogaczewski, a pienia wykonał mieszany chór gimnazjalny pod dyrekcją p. prof. Romatowskiego.

Z okazji Święta Niepodległości Polski odbyły się w poszczególnych szkołach uroczyste poranki dla młodzieży szkolnej."

Kolejny numer "Gazety Gdańskiej" przyniósł relację z wieczornej uroczystości, na którą wynajęto gmach ówczesnej Sporthalle, czyli obecnej Opery Bałtyckiej:

"W pięknie udekorowanej festonami o barwach narodowych i zielenią Hali Sportowej odbyła się wieczorem akademia" - tak obchody 11 listopada świętowane przez gdańską Polonię opisywała Gazeta Gdańska. Dziś w tym miejscu stoi gmach Opery Bałtyckiej. "W pięknie udekorowanej festonami o barwach narodowych i zielenią Hali Sportowej odbyła się wieczorem akademia" - tak obchody 11 listopada świętowane przez gdańską Polonię opisywała Gazeta Gdańska. Dziś w tym miejscu stoi gmach Opery Bałtyckiej.
"W pięknie udekorowanej festonami o barwach narodowych i zielenią Hali Sportowej odbyła się wieczorem akademia. Już na godzinę przed oznaczonym początkiem akademii zaczęły przybywać tłumy ludności polskiej, zapełniając olbrzymią salę po same brzegi. W czasie przybywania publiczności odegrała orkiestra K.P.W. z Gdyni kilka utworów.

Krótko przed godziną 20 utworzyli kolejarze polscy w mundurach w holu, a pocztowcy w sali szpaler, przez które wkroczył na salę Komisarz Generalny R.P. w Gdańsku p. min. Chodacki z małżonką, witany odegraniem hymnu narodowego.

Następnie wszedł na wspaniale udekorowaną trybunę poseł na Sejm Polski Tomaszkiewicz, który wygłosił piękne przemówienie okolicznościowe. Mówca w znakomicie ujętych słowach wskazał na obowiązek Polaków skonsolidowania wszystkich swych sił w myśl hasła "Bóg i Ojczyzna", stawiając świetlaną postać Marszałka Józefa Piłsudskiego jako wzór cnót obywatelskich. (...)Przerywane często hucznymi oklaskami przemówienie zakończył p. poseł Tomaszkiewicz okrzykiem na cześć Rzeczypospolitej Polskiej, powtórzony trzykrotnie z entuzjazmem przez obecnych, po czym orkiestra odegrała hymn narodowy. (...)

Na część muzyczną akademii złożyły się występy najlepszych chórów miejscowych oraz występ pp. Marii i Kazimierza Wiłkomirskich.

Chór "Moniuszko", pod batutą p. Tylewskiego odśpiewał dwie pieśni: "O Polsko moja" do słów J. Słowackiego - muzyka dyrygenta, oraz Koniora "Wyprawa".

(...) Drugim chórem, który po dłuższym milczeniu odezwał się na estradzie w Gdańsku, to "Cecylia" - Gdańsk. (...) Pod dyrekcją p. Wiłkomirskiego odśpiewał zespół ten dwie, pełne uroku pieśni Maklakiewicza i jedną - pierwszy raz w Gdańsku - K. Wiłkomiskego. (...) Jako soliści wystąpili pp. Maria i Kazimierz Wiłkomirscy w polonezie Chopina na fortepian i czelo, prócz tego zaś odegrał p. Wiłkomirski nokturn Szopena w opracowaniu Sarasatego i piosenkę polską - Wieniawskiego. (...)

Po części muzycznej (...) wygłosili uczniowie i uczennice Gimnazjum im. J. Piłsudskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku deklamację zbiorową "Pieśń zgody" Stanisława Rossowskiego, po czym odegrała orkiestra "Pierwszą Brygadę", którą wysłuchała publiczność stojąc.

Na tym zakończyła się uroczysta akademia, po której odbyła się w obu salach zabawa taneczna, w której uczestniczyli wszyscy bez różnicy stanu z p. min. Chodackim na czele. Zabawa ta miała przebieg harmonijny i sympatyczny i trwała do późnej nocy."

Najbardziej "kameralne" obchody 11 listopada 1937 r. odbyły się w Sopocie:

"Również w Sopotach odbyła się w niedzielę wieczorem w sali Domu Polskiego w Sopotach uroczysta akademia z okazji święta Niepodległości Polski. Na akademię przybył w zastępstwie Komisarza Generalnego RP. w Gdańsku p. min. Chodackiego p. radca Barański, którego powitano hymnem narodowym, odegranym przez orkiestrę KPW z Gdyni.

Uroczystą akademię zagaił prezes miejscowej filii Gminy Polskiej Związku Polaków oraz miejscowej placówki Tow. b. Wojaków, witając p. radcę Barańskiego, prezesa Gminy Polskiej Związku Polaków p. posła Budzyńskiego, przedstawiciela Federacji ZPOO p. radcę Dąbrowskiego, oraz prezesa obwodowego Tow. b. Wojaków p. naczelnika Kwiatkowskiego.

Na program akademii złożyły się: występ chóru mieszanego "Cecylia" z Gdańska pod batutą p. prof. Wasiaka, koncert orkiestry KPW z Gdyni, deklamacja p. Rothówny, występy Sokołów i Sokolic oraz młodzieży sokolej, przemówienie okolicznościowe p. radcy Dąbrowskiego, deklamacje dzieci, "Krakowiak" odtańczony przez cztery pary w strojach narodowych i żywy obraz, podczas którego wygłosiła odpowiednią deklamację p. Rothówna. Akademię zakończono odśpiewaniem hymnu "Boże coś Polskę".

Udział Polonii sopockiej w akademii, po której odbyła się zabawa taneczna, był nadzwyczaj liczny."

Kolejarze mają problemy ze świętowaniem 11 listopada

Dworce kolejowe na terenie Wolnego Miasta były administrowane przez Polskie Koleje Państwowe. Dworce kolejowe na terenie Wolnego Miasta były administrowane przez Polskie Koleje Państwowe.
Wspomniane w artykule dekorowanie polskimi barwami i symbolami narodowymi stacji kolejowych, a także lokomotyw i wagonów na terenie Wolnego Miasta Gdańska (obsługiwanych i zarządzanych, zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi, przez Polskie Koleje Państwowe) prowadziło niekiedy do konfliktów z niemieckojęzyczną większością. Tym bardziej, że dla Niemców 11 listopada 1918 r. był dniem bezwarunkowej kapitulacji kończącej I wojnę światową.

I tak np. 12 listopada 1928 r. kolejarze narodowości niemieckiej złożyli oficjalny protest do dyrekcji kolei w Gdańsku przeciwko zmuszaniu ich do dekorowania parowozów, co mieli oni odebrać jako prowokację i gwałcenie uczuć narodowych gdańskich Niemców.


Wszystkie cytaty pochodzą z numerów "Gazety Gdańskiej" z listopada 1937 r., udostępnionych w serwisie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

O autorze

autor

Marcin Stąporek

- autor jest publicystą historycznym, prowadzi firmę archeologiczną. Pracował w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku i Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku. Obecnie jest pracownikiem Biura Prezydenta Gdańska ds. Kultury.

Wydarzenia

Opinie (97) 8 zablokowanych

 • (3)

  kawał historii

  • 47 2

  • która kłamie (2)

   • 0 9

   • historia może kłamać? w jaki sposób mędrcze? :) (1)

    • 4 0

    • on nie wie ale napisał na forum

     gimbusy nudzą sie więc cos chlapną od czasu do czasu

     • 2 0

 • GDYNIA ODZAWSZE POLSKA! (10)

  Każdy Polak powinien być dumny z ojczyzny! Dzisiaj wznieśmy się ponad wszelkie podziały i weźmy udział w uroczystościach! Polak, Polakowi nie może być wilkiem! Szacunek do ojczyzny, szacunek dla każdego!

  • 112 9

  • (6)

   Gdynia to ziemia zagarnieta dawnemu ludowi Gotow, o czym przypominala nazwa Gdyni w latach 1939-45 - Gotenhafen.

   • 3 46

   • Tak ci wmówili naziści. (2)

    • 28 2

    • Niemcy (1)

     • 20 4

     • a teraz Gdynia pełna kaszubów i innych przyjezdnych

      byłem wczoraj w tej waszej riwierze pełno wsi z pucka wejherowa i okolic robia zdjecia żeby wrzucic na fb och jak tu pieknie byłam w riwierze patrzcie och ach

      • 6 1

   • historia:

    Pierwsza historyczna wzmianka o Gdyni pochodzi z 1209 roku kiedy to wieś została podarowana przez Mściwoja I norbertankom z Żukowa. w dokumencie z 1253 roku wymieniona jest po raz pierwszy nazwa wsi - Gdina. Nazwa jest pochodzenia słowiańskiego, a cząstka "gd" oznacza wilgotność.

    • 12 1

   • Piszesz bzdury.

    Oldenburg na terenie dzisiejszego Szlezwik - Holsztyn kiedyś nazywał się Starigard.
    Lubeck nazywał się Liubice; Wolgast nazywał się Wołogoszcz, Wyspa Rugia to była Rana, Sprewianie założyli Bralin, który aktualnie aktualnie nazywa się Berlin, itd...

    • 11 1

   • Goci nie byli tu pierwsi, a potem i tak odeszli do Ukrainy, a stamtad dalej nieuku.

    • 3 0

  • Napisałes dokladnie tak jak propagandowy banalny bełkot Polityczny!Jak przemuwienie dla KOmuruskiego! (2)

   Dzisiaj to trzeba sie zastanowić dlaczego Polak jest gościem we własnym kraju! Dlaczego są popychadłem,Dlaczego o tym co nam wolno decydują zagranicą w sprzeczności z naszymi interesami.

   • 4 6

   • Tak atoł z ciebie (1)

    Wczoraj narodowy socjaalista, Jarosław Kain Kaczyński dał "piękne" przemówienie - typowe dla wolskiego katolika, a skierowane do wolskiego motłochu.
    Ale to się skończy jak ktoś temu konusowi zdrowo przypieprzy i dołączy do brata.

    • 4 5

    • każdy rząd uprawia propagandę taka jest demokracja

     skoro jestes gosciem we włąsnym kraju to tylko twoja wina ja sie gosciem nie czuje tylko gospodarzem, żeby nim byc trzeba zakasac rekawy a nie siedziec na forum i stękać

     • 3 1

 • Kiedyś był patriotyzm narodowy (6)

  Teraz są narodowcy patriotyczni

  • 46 6

  • narodowcy patriotyczni? (2)

   przed wojną było ich nie mniej niż teraz

   • 1 7

   • nie rozsmieszaj mnie (1)

    wiadomo o co chodzi. to nie są żadni patrioci, ci huligani.

    • 15 4

    • co ty opowiadasz jakie pol balona, jakie limuzyny, czarni juz jezdza na rowerach, no nie mow ze nie slyszales, sam Franciszek mowil!

     • 0 2

  • teraz są patryjoci POlityczni POlitycy podzielieli kraj na swoich zwolenników politycznych!! (1)

   • 1 4

   • to jest cena demokracji

    mamy ja ponad 20 lat ale to dopiero poczatek inni mają ja ponad 100 lat i też nie jest idealnie dla wszystkich żyjesz w jakiejś utopii idelnego ustroju?

    • 2 1

  • Mylisz sie.

   Przed wojna byl narodowy socjalizm a nie patriotyzm.

   • 0 0

 • ! (23)

  Mam nadzieje, ze zadni pseudopatrioci nie zepsuja nam tego jakże ważnego dnia, tak jak to się dzieje w Warszawie!!! Szanujmy się. Kocham Polskę!

  • 63 27

  • w sumie

   Fajnie jest być Polakiem. Mimo wszystko!

   • 27 6

  • za dużo TVNu (8)

   ...

   • 16 21

   • (2)

    Mam gdzieś TVN! Ksenofobia i nienawiść to nie patriotyzm dla mnie.

    • 17 12

    • Co ty chcesz powiedzieć ? że co ? (1)

     że mamy ludzi godnych i niegodnych obchody godne i niegodne. Podobnie jak zmarłych, pomniki, żałobników. Poniża się jednych i klaszcze innym. Chyba jednak za dużo TVN! powtarzasz to co oni.

     • 8 6

     • mówi tylko wolnośc dla kazdego człowieka

      kibole to pseudopatrioci nie rozumieją że mozna byc innym a dzielić te same poglady na temat ojczyzny, czy ja zabraniam komus chodzic w szaliku Arki po Gdańsku albo z partnerem za rękę po miescie? albo modlic sie w meczecie lub boznicy? NIE! bo wiem że oni tolerują moje a ja ich poglady wyznania i prefernecje... dlaczego na mecze Barcy chodza kibice Realu siadają miedzy sobą i nie dochodzi do mordobicia? dlaczego nikt nie bije w Berlinie Londynie Paryżu za koszulke Che Guevary, dlaczego irlandzki kosciół potepia pedofilie w kosciołach a nasz biskup probuje zwalic wine na rodzine? pomysl jesli potrafisz

      • 4 2

   • (1)

    To jest zawsze wasz jedyny argument. Smieszni jesteście. Nie wiem jak można minusowac wypowiedź, ze nienawiść to nie patriotyzm. Zastanowcie się nad sobą.

    • 9 7

    • po co autorefleksja

     jak mozna dac po gebie skopac opluć obrazic w necie... polacy to zakompleksiony naród a najłatwiej "leczymy kompleksy" obrazając innych

     • 2 0

   • Zrobili w tym kraju ludziom z mózgu degrengoladę. (2)

    Patriotyzm to ich zdaniem liberalizm a za poziom kultury uznaje się stopień tolerancji dla homosiów, zboczeńców i innych dewiantów. Jesteśmy narodem całkowicie wykastrowanym z dumy i honoru, nasza gospodarka to kolonia państw zachodu. Ciesze się jednak, że w naszym młodym pokoleniu odradza się prawdziwy patriotyzm, że podnosimy głowy.

    • 2 8

    • a co to patriotyzm wg ciebie?

     nietolerancja, nienawiasc do innych rodaków, kto nie idzie z nami ten przeciwko nam... to hasło chyba jest ci znane... dzisiaj nie duma i honor jest potrzebna ale rozsadek i rozmowy jak sie rzucimy do gardeł nic nie wyniknie oprócz ran a jak pogadamy spokojnie to dojdziemy do kompromisu taki ten świat juz jest trzeba rozmawiać poprawiac prawo życie, nasza gospodarka kwitnie jak nigdy dotad ale tu trzeba cos umiec a nie tylko wywijac łopatą albo jezorem bez sensu i składu

     • 2 1

    • Dewiacja to brak tolerancji

     niż szanowanie odmienności. Natomiast odmienność i patriotyzm to zupełnie dwie różne rzeczy. Można być gejem i jednocześnie patriotą. Tak samo można być łysym dresem, huliganem i nie być patriotą.

     • 2 1

  • O kim mówisz pseudopatrioci?

   to jest właśnie mowa miłości a,la TVN i GW.

   • 7 15

  • (1)

   Pseudopatrioci czy ci od kotylionów?

   • 5 4

   • nie, to nie ci, tamci sa od wstazek

    • 1 1

  • (5)

   Jestem ciekawy jakby wybuchła wojna to kto poszedłby w pierwszym szeregu a kto wyjechał z kraju? Ci "pseudopatrioci" czy ich krytykanci?

   • 7 7

   • (2)

    Porownujesz patriotów do ONR i podobnych organizacji? Brawo! Jedyne co potrafią zrobić to podpalić wozy TVP i TVN oraz posprejowac budynki w całym mieście z informacja o tym ich jakże patriotycznym marszu - marszu nienawiści. Nic dobrego nie zrobili jeszcze. Nie trzeba podpalac wozów stacji telewizyjnych żeby być patriota. Myślę ze dawniejsi patrioci takich rzeczy nie robiliby.

    • 16 10

    • (1)

     no wiesz ja nie bronię huliganów którzy są wszędzie
     Wśród tych którzy zaprosili niemiecką antifę też są
     Wszyscy pamietamy jak wyglądały wtedy lewackie prowokacje
     Pamiętam także jak pisano w gazetach, że lewacy pobili tych "faszystów" z ONR! Po prostu: wszelki fanatyzm jest szkodliwy: i prawicowy i lewicowy.

     • 6 3

     • na grobach poległych partyzantów żaden kombatant nie gwizdał

      tylko hałastra spod znaku pisu lat ok 17, oni by pierwsi spierniczyli tak jak spierniczają gdy policja ich leje... cwaniaki w kupie, wnuki szmalcowników i innych pseudopatriotów... bronic słabszych to heroizm (kobiety dzieci obcokrajowcó gejów) a oni tylko czekają żeby pobic kogos w pieciu np na przystanku

      • 3 1

   • pierwszy dałby noge Komoruski i rząd Donaldem i jego kolesie ,potem jego wyborcy lemingi (1)

    Kto się bał lądować w Gruzji!!! I dzięki komu Gruzini Polaków uważają za bohaterów

    • 3 5

    • pierwszy byłby jarek

     za komuny chował sie pod spodnicą teraz udaje wielkiego patriotę... ten pilot który nie poleciał w gruzji był bohaterem bo nie chciał bezsensownej smierci pasazerów, własnie tego zabrakło w smoleńsku i zgineło prawie 100 ludzi... nie cioty tylko rozsadni ludzie chyba ze wolisz gnac po miescie 200km i uwazasz sie za bohatera to ci współczuje... a Gruzini lubia nas bo ich wspieramy przeciw ruskim ale to czysta polityka

     • 1 2

  • dzisiejszego dnia nie zepsują mi ani patrioci prawdziwi, ani pseudo-patrioci.. nie zepsują, bo zostanę w domu ;)

   • 8 3

  • (2)

   Problem w tym, że nie było dekomunizacji. Zamiast tego gruba kreska dla uwłaszczonych na majątku narodowym komuchów. Ale kto miał toz robić gdy do władzy doszła lewa częśc opozycji. Nie było prawdziwego rpzełomu i zamiast naprawde Nowej Polski mamy takie przedłużnie PRL z wieloma politykami z tamtego systemu po obu stronach. Zobaczcie, że podział na solidaruchów i komuchów juz nie jest na 1 planie. mamy podział na zwolenników kontynuacji Republiki Okrągłego Stołu i tych którzy chcą "nowego otwarcia". Jestem ciekawy co będzie z Polską gdy niedługo skończą się pieniądze z UE.

   • 7 5

   • Polska była jest i bedzie (1)

    pieniadze są z podatków a nie z UE pamietaj że tez sie dokładamy do koszyka, myslisz że Niemcy Francja itd to durnie i dają kase bo chcą upadku UE?

    • 0 2

    • wystarczy, że UE przeniesie swoje montownie, call centers, biura SSC, BPO czy handel do Chin czy Indii albo gdziekolwiek i Polska ma tyle aby wegetować albo nawet i tle nie. Jestesmy zbyt uzależnieni. Niemcy mają swój potężny przemysł a Polska jest faktycznie państwem neokolonialnym , rynkiem zbytu i rezerwuarem taniej siły roboczej.

     • 1 1

 • Czy kolej w tym roku chociaz umyla podloge i okna na glownych dworcach w Trojmiescie?

  • 25 3

 • Totalne zakłamanie!!!!!!!! (18)

  Czy jesteście aż tak zaślepieni propagandą?
  Przecież Polska nie jest niepodległa!!! Jest okupowana przez rządzących antypolskich zdrajców i sprzedawczyków!

  • 54 73

  • tak tak (2)

   "a za komuny było lepiej". weź, bo to już nudne.

   • 20 11

   • (1)

    Nie, ogólnie rzecz biorąc, za komuny nie było lepiej, ale pewne rozwiązania dobrze działały i wraz ze zmianą ustroju nie powinno się ich było zmieniać albo likwidować.
    Chociażby 1,5 miliona dzieci nie chodziło do szkoły GŁODNYCH. Ale ku..a trzeba przecież jeździć furami za pół balona!!!

    • 14 17

    • przestan czytac szmatławce

     jeszcze nigdy nie było tak dobrze, oczywiscie trzeba poprawiac ale nie mów ze teraz mają gorzej... moi rodzice nigdy nie mieli samochodu ja mam dwa, moi rodzice dopiero niedawno wykupili na włąsnosc swoje mieszkanie ja mam dwa włąsne córka ma nowe meble rybki komuter komórkę playstation nie chodzi głodna słodyczy do wyboru w sklepie... ja miałem za małe juniorki kurtke po starszej siostrze i mebloscinke jak wszyscy koledzy, bawiłęm sie kapslami zbierałem puszki jadłem wyroby czekoladopodobne

     • 4 9

  • Trzeba jednak mieć na uwadze (14)

   Że ci antypolscy zdrajcy nie zostali przysłani z Moskwy, ale zostali wybrani przez społeczeństwo w demokratycznych wyborach. Po prostu taka była wola Narodu.Jakie społeczeństwo, taka władza. Zazwyczaj najwięcej pyskują ci, którzy nie biorą udziału w wyborach.

   • 11 4

   • (3)

    W każdych wyborach biorę udział i głosuję ale nie na wyzyskiwaczy więc mój głos prawie się nie liczy. Jakie demokratyczne wybory? Wybory ustawione, wygrywane wielkim szmalem i układami! Społeczeństwo otumanione i bezwolne!

    • 8 8

    • To jest potwierdzenie tezy (2)

     Jakie społeczeństwo, taka władza.

     • 4 0

     • nie rozumiecie systemu

      polityce zawsze obiecują gruszki na wierzbie tylko trzeba wybierać tych którzy chociaz w czesci wypełniają to co obiecują, demokracja to praca nie tylko ta w miejscu pracy ale tez praca nad sobą nad włąsną swiadomoscią w dokonywaniu wyborów... moze władza nie jest idealna (bo takiej nie ma) ale jakos ciagniemy ten wózek do przodu a nie cofamy sie jak za jarosława kłamczynskiego

      • 2 1

     • Ale oprócz społeczeństwa na szczęście żyją jeszcze myślący outsiderzy, którzy głosują na półprocentowców.
      qaza

      • 0 0

   • Jaruzelskim w koncu dla komuchów i pólmózgów to bohater narodowy:)

    i jego nie wybrali ludzie ale politycy na prezydenta!

    • 5 3

   • (8)

    A mnie zastanawia ta powszechnie naiwna wiara w to, że wszystko może się zdarzyć, ale na pewno nikt nie fałszuje wyborów.

    Są afery na szczeblu rządowym, rozkradanie mienia, kupowanie ustaw, zabójstwa, itd., ale głupi lud wierzy w jedno: wybory nie są sfałszowane.

    A niby dlaczego wybory miałyby nie być fałszowane?

    8 lat temu wśród znanych mi osób 2/3 popierało obecną ekipę rządzącą. 4 lata temu może 1/3. Dziś już prawie nikt tego nie deklaruje, ale słupki nadal tej samej wielkości albo rosnące...

    • 6 7

    • A propo (6)

     Kto fałszuje na czyją korzyść. Odpowiedź: zawsze ci co wygrali, fałszowali i dlatego wygrali. Dotyczy to również czasów, kiedy wygrał AWS oraz czasów PiS. Jak wszyscy, to wszyscy.

     • 3 7

     • Czy Pis czy PO czy AWS czy SLD - żadna różnica - wszyscy tylko do koryta się pchają. Rządzenie to powinna być SŁUŻBA dla obywateli za 2 tys. zł brutto!!!!!

      • 3 3

     • (4)

      Po pierwsze - dlaczego "jak wszyscy to wszyscy"? Kto napisał, że wszyscy w ogóle?
      Jeśli jeden dyrektor kradnie, to znaczy, że wszyscy wcześniej kradli? Idiotyzm.

      Po drugie - co za różnica, czy AWS, PO czy PiS? To koledzy od kieliszka, jeszcze z Kiszczakami chlali. Od dekad rozdają sobie stanowiska i doją z podatników.

      Uległaś bardzo smutnemu uogólnieniu, że jeśli ktoś nie popiera rządu PO, to jest za PiS. To tylko pokazuje, jak bardzo wyprane są mózgi Polaków... "wyborców".

      Słucham - z jakiego powodu miałbym nie podejrzewać, że wybory u nas są fałszowane?

      • 4 6

      • (1)

       Zaraz, zaraz a kto tam na prawo kolo Kiszczaka siedzi i pije wodke w Magdalence:
       www.polishnews.com/art_pics/magdalenka.jpg
       TW Balbina - twoj idol kain jedyna sfalszowana lojalka - Kaczynski we wlasnej osobie:D

       • 3 4

       • Nawet nie czytasz na co odpowiadasz, tylko od razu piana z pyska i do odpisywania.

        Gdzieś wyczytał, matole, że popieram Kaczyńskiego? Nawet przewidująco określiłem już powyżej takich pożytecznych idiotów jak ty - wyprane mózgi. Widzę, że psychoza Niesiołowskiego ciągle żywa w społeczeństwie. Jak nie z nami, to za PiSem!

        Myślałem, że większość głupców przestała się nabierać na ten idiotyzm już ze 3 lata temu.

        • 3 2

      • Bo w każdej komisji wyborczej (1)

       wszystkie ugrupowania mają swoich przedstawicieli. Biorą za to kasę, to niech pilnują uczciwości w liczeniu głosów.

       • 1 1

       • A Ty myślisz, że gdybym chciał fałszować wybory, to bym się bawił w jakąś drobnicę na poziomie lokalnych komisji? Błagam Cię... trochę powagi.

        • 1 1

    • W grobach się przewracają prawdziwi Polacy, którzy naprawdę ginęli za Polskę niepodległą. Dzisiaj wszystko zostało przeinaczone i upozorowane - również niepodległość. Oddaję hołd Tym Polakom, którzy walczyli nie za pieniądze.

     • 5 4

 • dzis utracikismy niepodleglosc gospodarcza na rzecz zagranicznych korporacji. (3)

  Taka jest niestety smutna prawda.

  • 62 20

  • W dzisiejszej POlsce (2)

   Na 10 Polaków, aż trzech jest niezadowolonych, a siedmiu jest w Wielkiej Brytanii.

   • 19 7

   • ja jestem zadowolony (1)

    no moze frank szwajcarski mnie czasem wkurza ale ogólnie najczesciej sie usmiecham

    • 1 4

    • moze nie wymagasz zbyt wiele od zycia :)

     • 1 1

 • Ciekawe czy lemingi pójdą na jakąś demonstrację? Może by przyszli gdyby była degustacja sushi, a tacę trzymała Kora... (2)

  • 36 22

  • (1)

   kazdemu co i jak lubi, tobie moze trzymac tace i bezzebny Kaczynski a na niej ziemniaki

   • 8 6

   • raczej kartofle

    a włąsciwie to juz jeden kartofel

    • 2 4

 • Znamienne dla tamtych czasów, że w Gdyni organizowano Święto Niepodległości, a w Sopocie i Gdańsku polonia organizowała obchody. (1)

  • 17 6

  • a ja można było świętować niepodległośc swojego państwa

   gdy się mieszkało w innym, niekoniecznie przyjaznym?

   • 16 0

 • Prawdziwych patriotów (3)

  można szukać ze świecą!

  • 38 4

  • (1)

   A napewno nie na marszu onr

   • 7 2

   • wytłumacz co to prawdziwy patriota?

    napisała dziewczynka i uciekła?

    • 0 0

  • lg

   tak jak i dziewic

   • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Wykład Leszka Żebrowskiego "Organizacje Niepodległościowe" (1 opinia)

(1 opinia)
wykład

Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

wykład

III Gdański Marsz Żołnierzy Wyklętych (1 opinia)

(1 opinia)
parada

Sprawdź się

Sprawdź się

Ile lat ma Gdynia?

 

Najczęściej czytane