"Polskojęzyczne gestapo". Tablice zakłamują historię

Na tym budynku, znajdującym się przy ul. Abrahama w Gdyni, zawisła jedna z tablic, z której treścią nie zgodzi się żaden z rzetelnych historyków.
Na tym budynku, znajdującym się przy ul. Abrahama w Gdyni, zawisła jedna z tablic, z której treścią nie zgodzi się żaden z rzetelnych historyków. fot. Maciej Czarniak/trojmiasto.pl

Tuż obok maleńkiej piekarni, przy ul. Abrahama 23 zobacz na mapie Gdyni w Gdyni, wisi na ścianie pamiątkowa tablica. Upamiętnia ona aresztowanie Lucjana Cylkowskiego, harcerza, uczestnika antyniemieckiego ruchu oporu. Nie byłoby w niej nic dziwnego, gdyby nie to, że z inskrypcji wynika, że sprawcami aresztowania była "polskojęzyczna grupa gestapo przemianowana po 1945 r. na UB".Przyznam, że dotychczas kwestia "polskojęzycznej grupy gestapo" pozostawała zupełnie na uboczu moich zainteresowań naukowych. Co prawda byłem świadom, że niektóre z osób spokrewnionych z członkami "Gryfa Pomorskiego" niezwykle emocjonalnie traktowały i traktują przeszłość tej organizacji. Wojenne i powojenne prześladowania, a zwłaszcza działalność Jana Kaszubowskiego, który z dużą łatwością ze współpracownika gestapo przeistoczył się we współpracownika Urzędu Bezpieczeństwa, pozwalają zrozumieć, dlaczego wśród osób pozostających przez lata na celowniku obu tych organizacji zrodziło się przeświadczenie, że pozostawały one w instytucjonalnej i personalnej zmowie.

Do tego dochodzi jeszcze konflikt wewnętrzny we władzach "Gryfa Pomorskiego" pomiędzy Józefem DambkiemJózefem Gierszewskim. Zakończył się on pozbawieniem Gierszewskiego funkcji, a później zastrzeleniem go - najpewniej na rozkaz Dambka - w połowie 1943 r.

Tablica upamiętniająca aresztowanie harcerza i działacza niepodległościowego Lucjana Cylkowskiego na pierwszy plan wysuwa fakt, że został aresztowany przez nigdy nieistniejącą "polskojęzyczną grupę gestapo".
Tablica upamiętniająca aresztowanie harcerza i działacza niepodległościowego Lucjana Cylkowskiego na pierwszy plan wysuwa fakt, że został aresztowany przez nigdy nieistniejącą "polskojęzyczną grupę gestapo". fot. Maciej Czarniak/trojmiasto.pl
Aresztowania członków "Gryfa Pomorskiego" przez gestapo budziły podejrzenia, że przyczyną ich była zdrada, donosy i działalność "polskojęzycznych gestapowców". Oczywiście korzystanie przez niemiecką policję polityczną ze znających język polski agentów wydaje się całkowicie wiarygodne i z pewnością miało miejsce, czego przykładem jest wzmiankowany Jan Kaszubowski.

Ale żeby w gestapo działała cała polskojęzyczyna grupa? Postanowiłem pogłębić nieco swoją wiedzę na ten temat.

Na stronie internetowej prowadzonej przez "Zespół do spraw upamiętniania etosu Tajnej Organizacji wojskowej Gryf Pomorski" znajduje się lista twórców i członków tej grupy.

Jest na niej Jan Kaszubowski, czemu dziwić się nie można.

Plejada twórców rzekomej komórki gestapoJednakże kolejne przewijające się nazwiska pokazują, do jak bardzo absurdalnych konkluzji dojść może ludzki umysł. Owa "Polskojęzyczna grupa gestapo" miała być powołana w 1933 roku w Gdańsku przez szefa NSDAP w Wolnym Mieście Gdańsku Alberta Forstera i... Bolesława Bieruta, ówczesnego członka Komunistycznej Partii Polski i współpracownika NKWD. Członkami tejże "polskojęzycznej grupy" - w myśl niektórych prezentowanych na tej stronie materiałów - mieli rzekomo być wspomniany już Bierut, Michał Rola-Żymierski, Konstanty Rokossowski, czy nawet... generał Elżbieta Zawacka, jedyna "Cichociemna", przez lata niestrudzenie działająca na rzecz upamiętniania tradycji Armii Krajowej, dama Orderu Orła Białego.

Na tej samej stronie cały szereg historyków zasłużonych dla badania dziejów "Gryfa Pomorskiego", jak Andrzej Gąsiorowski, Bogdan Chrzanowski, Mirosław Golon, Krzysztof Steyer czy Elżbieta Grot jest nazywany "fałszerzami historii". Historycy ci są autorami podstawowych badań dotyczących tematyki
pomorskiego antyniemieckiego podziemia. Jednakże prowadzili swoje badania w sposób naukowy, analizując krytycznie dostępne dokumenty i przekazy i wyciągając na tej podstawie niezależne wnioski.

Do zatajania zbrodni owej "polskojęzycznej grupy" powołany miał zostać zresztą Instytut Pamięci Narodowej, a jednym z pracowników Gdańskiego Oddziału IPN oskarżanych o "zatajanie zbrodni gestapo i NKWD" jest Piotr Szubarczyk. Każdy, kto choćby pobieżnie się zapoznał z działalnością IPN i wymienionych osób dostrzeże, jak bardzo absurdalnym jest oskarżanie ich o jakiekolwiek działania mające na celu ukrywanie zbrodni dokonanych przez niemieckich nazistów czy też radzieckich i polskich komunistów.

Sądzę, że to krótkie podsumowanie wystarczy, by uzmysłowić sobie absurdalność propagowanych przez wzmiankowany "Zespół" twierdzeń, budzących przede wszystkim smutek.

Bo właśnie smutne są konfabulacje osób przez naszą burzliwą historię dotkniętych. Jako że przeraźliwie emocjonalnie traktujemy własną historię, stąd też wiele, zwłaszcza starszych osób, z głębokim przekonaniem wygłasza sądy biegunowo odległe od historycznej prawdy. I jakąkolwiek próbę poddania tych sądów w wątpliwość traktuje jako świętokradztwo wynikające nie z dobrej woli, ale z antypolskiego spisku.

Wspomnienia mniej wiarygodne niż dokumentyKażdy chyba historyk zajmujący się którymś z aspektów polskiej historii najnowszej był świadkiem najróżniejszych absurdalnych twierdzeń, głoszonych jednak z pełnym przekonaniem, by nie rzec, że z żarliwą wiarą. Niekiedy tworzone są "relacje świadków historii", w których po wielu dziesiątkach lat najprawdziwsi uczestnicy wydarzeń wypowiadają z pełnym przekonaniem całkowicie nieprawdziwe sądy. Czy kłamią? - bynajmniej! Kłamstwo zakłada świadome przeinaczenia. A ludzie ci naprawdę wierzą, że mówią najprawdziwszą prawdę.

Słusznie pisali Andrzej Gąsiorowski i Krzysztof Steyer, że:

"Im większy był dystans czasowy od tamtych wydarzeń, tym więcej powstawało zniekształconych lub nawet całkowicie fałszywych przekazów pisanych przez członków Gryfa".
Ta słabość, ulotność pamięci jest czymś, co każe traktować wszelkie relacje ustne z niebywałą ostrożnością i ściśle je weryfikować w porównaniu z dokumentami, lub z innymi, niezależnymi relacjami. Zasady te wpaja się studentom historii już na pierwszym roku, gdyż niezwykle łatwo wierzyć w sugestywną opowieść osoby, która tkwiła w "samym środku" wydarzeń i w ten sposób zniekształcać przekazywane następnie w książkach treści.

Gdzie grał Marco van BastenZresztą dotyczy to nie tylko historii. Czy nikt nie słyszał kiedyś, jak jego bliski po latach zniekształca wspomnienia ze swojego życia, by - porównawszy przytaczaną z pamięci opowieść na przykład z rodzinnymi fotografiami - stwierdzić swoją pomyłkę? Dotyczy to wielu innych wydarzeń. Sam nie tak dawno w prywatnej rozmowie stwierdziłem, że oglądałem w 1988 r. najlepszego wówczas piłkarza Marco van Bastena w barwach PSV Eindhoven, a przecież kilka kliknięć wystarczy, by się przekonać, że w tym klubie nigdy nie grał. Zapamiętane przeze mnie z dzieciństwa mecze były częścią Mistrzostw Europy z tego samego roku. Pamięć jest bardzo zawodnym źródłem.

Niehistoryczne tablice w przestrzeni miejskiejDlaczego jednak w przestrzeni publicznej znalazła się tablica głosząca przechodniom o jakowejś "polskojęzycznej grupie"? Żaden rzetelny historyk pod treścią tej tablicy nigdy by się nie podpisał. Z racji przytoczonych wyżej treści pewnym zdaje się, że nie poproszono o to nikogo z gdańskiego oddziału IPN. Dowiadywałem się w biurze Plastyka Miejskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni, ale także i te instytucje nie wiedzą nic o jakichkolwiek publicznych zgodach na umieszczenie tablicy. Można domniemywać, że zawisła bez żadnych konsultacji.

Tablic głoszących absurd "polskojęzycznej grupy gestapo przemianowanej po 1945 r. na UB" jest więcej. Kolejna wisi przy północnym wyjściu z dworca Gdynia Główna, inne w Wejherowie.

Tablica upamiętniająca udany zamach na oficera gestapo, umieszczona na budynku dworca Gdynia Główna. Tu także pojawia się informacja o "polskojęzycznej grupie gestapo", której istnienia nie potwierdzają żadne znane historykom dowody.
Tablica upamiętniająca udany zamach na oficera gestapo, umieszczona na budynku dworca Gdynia Główna. Tu także pojawia się informacja o "polskojęzycznej grupie gestapo", której istnienia nie potwierdzają żadne znane historykom dowody. fot. Jan Szkudliński
W ten sposób niestety prawdziwa przeszłość i konfabulacje o niej splatają się w jeden, w tym wypadku utrwalony w granicie przekaz. Zresztą nie jest to przecież jedyny przypadek, gdy treści historyczne w dość oczywisty sposób nieprawdziwe w przestrzeni publicznej funkcjonują. Zapewne więc tablice informujące o "polskojęzycznej grupie gestapo przemianowanej na UB" będą wisiały nadal, bo któż mógłby administracyjnie nakazać ich zmianę? Ceną wolności wypowiedzi jest w końcu także możliwość głoszenia najróżniejszych treści, także tych dalece rozbieżnych z ustaleniami historyków i zdrowym rozsądkiem.

Widok owych tablic służyć więc może przypomnieniu, że nie wszystkie opowieści świadków historii są bezwzględnie całkowicie prawdziwe. Zwłaszcza po upływie wielu lat.

Opinie (282) ponad 20 zablokowanych

 • (63)

  Zakłamanie historii to domena pisowskiej propagandy. Ci ludzie tworzący swoją historię to też komuchy kaszubsko- pisowskie.

  • 202 198

  • cicho esbecki trolu (20)

   • 46 48

   • Knury UBeckie (8)

    • 15 13

    • Tam dziadek takiego uchodźcy z Polski walczył (4)

     • 6 5

     • Niemcy zabili 6 milionów Polaków (3)

      A my ilu?
      Ile nam brakuje do ,,oko za oko , ząb za ząb ,,?

      • 7 5

      • Cała masa kaszubów którym za III rzeszy zyło sie lepiej zostało funkcjonarouszami UB (1)

       zawsze tak było ze agenci znający teren i środowisko byli zatrudniani przez następców w tym wypadku. Komuna musiała mieć posłusznych ludzi. a kto by nie był posłuszny mając życiorys w gestapo?

       • 12 18

       • Gorszych bzdur

        w życiu nie słyszałem. Za komuny to kaszubi byli solą w oku w PRL'u. Nie mogli nawet studiować, więc takich bzdur z nienawiści nie pisz

        • 11 2

      • Polacy zabili półtora miliona z tego

       nie mówię o osobach zamordowanych w polskich obozach koncentracyjnych po wojnie, dzieciątki tysięcy cywilów. zostało torturami zmęczonych na śmierć

       • 1 2

    • Gryf Pomorski to tacy sami jak Rajmund Kaczyński .Działał na dwóch frontach?Po wojnie komuchy go nagradzali ,chyba nie za udział w powstaniu .Bardzo ciekawe za co ? Więc za co ?

     • 12 16

    • Daty odsłoniecia tablic to 2012 i 2014 rok Kto wtedy i dziś rządzi w Gdyni? (1)

     tylko wystarczy popatrzeć na fotografie

     • 13 4

     • Tusk wtedy rządził i niemiecka PO w 2014

      • 14 15

   • Ojej to dziadek był w UB ? (2)

    Mordowali Polakow?

    • 6 5

    • Tak, Niemcy zabijali i truli gazem Polaków (1)

     Zabili niewiadomo z jakiego powodu bez wypowiedzenia wojny 6 000 000 Polaków

     • 10 4

     • z czego półtora miliona zabili sami Polacy

      nie mówiąc o polskich obozach koncentracyjnych po zakończeniu wojny
      gdzie torturowano i zamęczono ma śmierć dziesiątki tysięcy cywili

      • 2 1

   • do platfusianych d**ili te tablice wieszano jeszcze za czasów PO czyli jakieś 6 lat temu (4)

    to tak dla poprawy czytelności i czytania ze zrozumieniem

    • 17 12

    • (3)

     Znowu wina Tuska .Lecz się trollu pisowski .A co do Gryfa Pomorskiego to każdy wie,że były tam czarne owce podobnie jak wśród żołnierzy wyklętych ,których nawet AK miała o nich nie najlepsze zdanie .

     • 17 12

     • Fakty a nie szukanie winnych pacjencie Srebrzyska

      Gdzie platfusie mowa tu o tusku? Fakt to daty których nie zamażesz głąbie. Do końca 2015 roku rządziła w Polsce partia platfusów czyli PO- PSL. Z ciebie taki gdańszczanin jak z koziej d.py trąba. Pewnie po zabraniu SB-ckiej emeryturki znienawidziłeś tych którzy ci ja zabrali ale nie o tym tu mowa tylko o tablicach i datach oraz fakcie ich odsłonienia.

      • 17 11

     • Żołnierze wyklęci zostali takimi żołnierzami nazywani dopiero po rozwiązaniu AK

      a nauka historii się kłania

      • 6 2

     • Nie wina Tuska tylko jego zasługa

      Wieszali ja w 2012 roku

      • 7 6

   • (1)

    Nic nie zrozumiałeś pajacu ,ani z tekstu autora ani z tego co ja miałem na myśli.O znajomości historii nie wspomnę .

    • 6 5

    • co głodnemu na myśli to jego sprawa

     i kto zrozumie głupiego i myśli jego?

     • 5 2

   • i, widzę szambo pisowsko ruskich trolli wybiło

    i będą załamywać historię

    • 6 11

  • morda w kubel (17)

   ubecki psie. I nie podpisuj sie gdanszczanin bo nim nie jestes nie byles i nie bedziesz smierdzacy sloiku

   • 29 29

   • Nie Gdanszczanin lecz Gdańszczanin. (1)

    Literę Ź pisze się naciskając X.

    • 14 11

    • Wałęsa tez walczył ale z kontuzja

     Po skoku przez 3 metrowy płot
     I obalił , ale tu zdania są POdzielone

     • 13 10

   • Michnik nosił granaty dla Gryfa POmorskiego

    A Niesiołowski wysadził w POwietrze 100 POmnikow ruskich w 100 lecie Niepodległości

    • 8 10

   • Do:morda w kubel (5)

    Zmień lekarza być może jeszcze nie jest zbyt późno na twój ciężki przypadek .... Nie rozumiem ...(Zakłamanie historii to domena pisowskiej propagandy. Ci ludzie tworzący swoją historię to też komuchy kaszubsko- pisowskie.) To jest czysta prawda, wystarczy odpalić TVP1 i posłuchać tej propagandy sukcesu , następnie włączyć internet i wyciągnąć własne wnioski no chyba że nie ma się własnego mózgu lub nie potrafi się używać tego co Bóg nam wszystkim dał ..... Skoro tak bronisz tej Prawdomówności obecnie rządzących może powiesz gdzie jest Prom który miał powstać w Stoczni szczecińskiej ? Stępka która stępką nie jest i nie pasuje do nieistniejącego projektu, budowa do tej pory się nie rozpoczęła a sytuacja finansowa stoczni jest tragiczna ??? Co w TVP nie powiedzieli o tym ?????

    • 16 12

    • prom jest w stoczni Szczecińskiej (4)

     a gdzie ma być skoro nie został zwodowany?

     • 8 3

     • to ten co nie wierzy

      pochodzi od małpy

      • 0 5

     • prom jest w stoczni Szczecińskiej (2)

      To weź mi go pokaż , idąc twoim tokiem myślenia projektując samochód zaczynamy budowę od drzwi ..... Żal.pl

      • 5 3

      • Ale kogo ty i twoja ślepota obchodzi ?

       • 1 2

      • od stępki buduje się statki a takowa leży i rdzewieje ale jest i rdzewieje w Szczecinie

       tak było kiedyś kiedy statki budowano w jednym miejscu teraz buduje się jeden statek po całym świecie. Dziób w Polsce, rufa w Turcji a reszta na Ukrainie.

       • 2 4

   • (6)

    Pozdrów Piotrowicza kaszubski "patrioto". Tylko po Polsku bo nie zrozumie Twojego "polskiego "

    • 6 10

    • A ty pijaka Junckera (1)

     • 6 6

     • Alkoholik ?

      • 1 1

    • słaba próba odwracania kota ogonem rusko pisowski trollu (2)

     słaba, tylko ruska g**da sieje nienawiść i wyzywa polskich Kaszubów

     • 9 7

     • Ruski to jest TVN od 2016 roku (1)

      • 5 7

      • rosyjski troll dostał rozkaz z Moskwy, odwracać uwagę od RT i sputnika

       i tego że te propagandowe tuby Moskwy zostały zamknięte na zachodzie za łamanie prawa międzynarodowego,
       tymczasem Kaczyński pozwala na ich działanie w Polsce ponadto a TVP można usłyszeć to samo co w ruskiej RT,
       przypadek?

       • 3 0

    • O ten kochający Piotrowicza się odezwał...

     Miałeś napisać do niego

     • 4 4

   • jest i jazgot pisowsko ruskiego trolla, znów pianę ze zdradzieckiej mordy toczy

    znów wyzwiska na oślep rzuca,
    ot cały Kaczyński i jego otoczenie,
    wściekłe wszy kąsające Polaków na oślep

    • 3 1

  • (6)

   Pisowska propaganda do pięt nie dorasta do tej z PO i nowoczesnej czy jak ją teraz zwał

   • 28 40

   • Tusk tez walczył z AK w Powstaniu

    Babcia klozetowa za PO tak mówiła

    • 11 12

   • (4)

    Już Ci wybrali mózg . Skonczyleś chociaż podstawówkę

    • 6 3

    • Sam sobie knurze niemiecki wybrałem (3)

     • 1 8

     • witamy czerwoną prostytutkę z przekazem z Moskwy (2)

      pluć na Europę, pluć jadem, sieć nienawiść, wyzywać wszystkich i kłamać

      • 5 4

      • Witamy jednego zakochanego w Piotrowiczu (1)

       • 4 4

       • "Witamy jednego zakochanego w Piotrowiczu"

        Balbina to ty?

        • 1 1

  • Jesteś bez wyobraźni, (7)

   Ta płyta tłuku była wykonana 6 lat temu czyli wtedy gdy PełO było u steru władzy .... cha,cha,cha.

   • 35 9

   • Krzywonos walczyła w 39 z tramwajem (6)

    • 16 6

    • (4)

     A co z Kaczyńskim ? Ten to nawet w bitwie pod Grunwaldem brał udział .

     • 6 11

     • w willi siedział (1)

      • 4 1

      • To się zdecyduj schizolu walczył , czy siedział?

       Pytasz i odpowiadasz?

       • 1 3

     • I wygrał z Niemcami (1)

      Coś nie tak?

      • 4 1

      • tylko sam ze sobą przegrał biedny Kaczyński i z całą Polską przegrał

       człowiek porażka

       • 2 1

    • Probowala go ruszyc ale jej prad wylaczyli

     • 0 0

  • Źle się robi gdy się czyta co piszesz (3)

   Gdańszczanin z Bożej łaski .

   • 11 6

   • A mi dobrze ...

    Pisz dalej...

    • 3 4

   • to rusko pisowska g**da prowokator (1)

    albo pracownik trójmiasto,
    trzeba zapytać właścicieli,
    niedługo służby zapytają

    • 4 4

    • Ke?

     • 0 1

  • (1)

   Pisiory to współczesne "Urbany".

   • 6 14

   • nie porownuj mistrza urbana do tych zaklamancow pissich

    • 0 1

  • Historyk

   Kretyn....

   • 2 3

  • belkot-bełkota

   Chory jesteś i PO winieneś się leczyć

   • 2 4

  • pkp zgodzilo sie ta tablice umiescic?

   • 0 0

 • Brawo dla autora za walkę o prawdę (6)

  Fake newsy wykute w kamieniu

  • 272 17

  • prosze sie zapoznac z relacjami naocznych swiadkow tamtych wydarzen... (4)

   sa dostepne naukowe publikacje w internecie , gdzie osoby z tej grupy sa wymienione z imienia i nazwiska...

   • 6 26

   • (3)

    tak nosz kurka to podaj strony tych pseudonaukowych opracowań lub chociaż się podpisz lub podaj nazwiska tych rzekomych naocznych świadków

    • 24 1

    • idź do biblioteki bałwanie

     wartościowych publikacji jest mało w Internecie, Internet to ściek dla nieudaczników

     • 4 9

    • (1)

     Tak właśnie wygląda dyskusja z pisowcem. Ma rację i koniec, a jak coś nie pasuje, to "idź się zapoznaj".

     • 6 9

     • kto ma rację i na jakiej podstawie pajacu pisowski

      • 0 2

  • https://m.trojmiasto.pl/historia/Cienie-na-historii-TOW-Gryf-Pomorski-n110775.html

   Sami dziennikarze trojmiasto.pl
   Pisali w 2017 o polskojęzycznych grupach gestapo.
   Tu jest link do artykułu:
   https://m.trojmiasto.pl/historia/Cienie-na-historii-TOW-Gryf-Pomorski-n110775.html

   • 1 0

 • czyli ten cały Kurt Hagemann (5)

  mordował tych z "polskojęzycznej grupy"? Dobrze, że język polski jest taki precyzyjny, bo bym pomyślał, że to jakiś zbrodniarz

  • 52 5

  • (2)

   Nie ma śladu dowodu, że w ogóle istniał ktoś taki jak SSmann Kurt Hageman!

   • 0 2

   • Hageman nie istniał ale gestapowiec Hagemann tak

    a ślady są dostępne w np. internecie - google

    • 1 1

   • tak samo nie ma dowodu że mitologiczny żyd Jezus istniał

    proste

    • 1 0

  • ten Kurt dowodził tymi polskojęzycznymi gestapowcami czytaj kaszubami

   a mordował każdego wroga III rzeszy

   • 2 2

  • bocian kaszubski

   Porażającym jest brak zrozumienia ironii : ( Gdyby na tablicy np. napisano "... przeprowadzili udany atak na kata Kaszubów Kurta Hagemanna - oficera z polskojęzycznej grupy Gestapo, nie byłoby takiego komentarza.

   • 0 0

 • (1)

  I ta kropka po "nr".

  • 81 0

  • W datach z zastosowaniem rzymskich cyfr okreslających miesiące, kropki też raczej są błędem.

   31 XII 2018

   • 0 0

 • A ile kaszubskich grup było w gestapo? (11)

  • 67 20

  • (9)

   Połowa Kaszubów służyła w Wehrmachcie ! Swoisty patriotyzm .

   • 13 20

   • (6)

    Dzbanie. Wygooglaj sobie artykuł: Kaszubi, wojna, wybory: Wehrmacht czy Stutthof?

    Ps. Tak samo było ta Kaszubach, Górnym Śląsku, Wielkopolsce, Mazurach.

    • 17 3

    • (5)

     A przede wszystkim polecam przeczytać znakomity artykuł, w którym m.in. Jan Daniluk bardzo dokładnie wyjaśnia jak to było z tą Volkslistą i Wehrmachtem na Pomorzu - "Kaszubi, druga wojna światowa. O czym nie wiemy…" - na stronie magazynkaszuby. (Gdyby ktoś chciał hejtować na Kaszubów to od razu wyjaśniam, że redaktor strony Kaszubem nie jest.)

     Cytat: "Na mocy dekretu Adolfa Hitlera z 8 października 1939 roku część polskich ziem zachodnich i północnych, w tym: Wielkopolska, Północne Mazowsze, część Śląska i właśnie Pomorze, została włączona do Rzeszy. Tu nie było okupacji. Formalnie rzecz biorąc to była aneksja.

     Kaszuba mieszkający w Kartuzach czy Kościerzynie był traktowany jak obywatel III Rzeszy. Nie mógł na ulicy posługiwać się językiem innym niż niemiecki. Cała administracja składała się z Niemców. No i oczywiście - mieszkańcy ówczesnych Kaszub musieli bić się za Hitlera…".

     PS. Gdyby aktualnie trwała wojna i te największe cwaniaczki wymądrzające się teraz przed komputerem stanęły przed wyborem: Wehrmacht albo razem z żoną i dziećmi do obozu to pierwsi staliby w kolejce do założenia niemieckiego munduru byle rodzinie nie stała się krzywda. Tak samo jak co roku posłusznie z PITem w zębach lecą do skarbówki.

     • 22 1

     • to ruskie gnidy zamówione przez Kaczyńskiego sięjącej zamęt (2)

      rozpoznawać i ignorować, portal trójmiasto będzie się tłumaczył CBA niedługo

      • 5 11

      • Przecież PO chce CBA zlikwidowac (1)

       To kto przyjdzie małpo?

       • 8 3

       • tak? to wytłumacz aresztowanych pisowcow ostatnio przez CBA

        twierdzisz, że po chce zlikwidować cba bo aresztuje pisowcow?
        buahaha, głupia ty

        • 1 1

     • 10/10

      Pieknie to napisałeś

      • 1 0

     • Czyli wynika z tego ze: PIT = Wermacht

      • 0 1

   • Lepszy Kaszub wcielony przymusem do Wehrmahtu, niz Warszawiak w AK pracujacy dla Rosjan. (1)

    • 20 4

    • Kwa zawsze będzie kwą!

     Jest taki wielki Kaszub 163 cm wzrostu
     Stary 60 letni sfrustrowany uchodźca z kraju

     • 4 9

  • co ty słoiku możesz wiedzieć...

   • 4 1

 • cięzko nazwywać Bieruta, jaruzelskiego, Kraśko, Gomułke, Kiszczaka i innych zbrodniarzy Polakami. (60)

  to byli polskojęzyczni wrogowie naszego kraju.

  • 117 142

  • do tego grona można zaliczyć michnika, geremka, skubiszewskiego itd (13)

   • 36 53

   • bardziej kaczafiego i rydzyka (5)

    • 50 37

    • Wnuk Kraśki w ruskiej tvn pracuje (4)

     • 15 14

     • witamy agenta kgb (3)

      że słabym tekstem że usa są sterowane z Moskwy a amerykańskie tvn nadaje przekaz RT i sputnika, oj towarzyszu, to dlaczego ruski przekaz leci w reżimowej telewizji TVP, dlaczego w TVP jest to samo co w RT i sputniku a TVN jest to co w cnn i bbc?

      • 5 8

      • BBC i cnn to lewica (2)

       Dlatego leci to samo w TVNie

       • 8 4

       • o teraz ruski troll twierdzi, że w konserwatywnym państwie rządzonym przez konserwatywną partię telewizja jest lewicowa (1)

        cud typowy dla ruskiej propagandy,

        jak zwykle ruski będzie kłamał w żywe oczy i mówił że jest odwrotnie mimo faktów

        • 1 3

       • BBC jest lewicowa tego nie mozna zaprzeczyc

        a to ze torysi czyli konserwatysci rzadza UK co ma do tego? czy po zmianie rezimu mieli wymienic 200tys pracownikow telewizji czy jak haha

        • 1 0

   • geremek zginął bez spodni:) (6)

    • 20 32

    • (5)

     jeśli nawet to jego sprawa

     • 10 8

     • wracał z europarlametu z panienką. w wyborczej pisało, że zginął bohatersko na słuzbie dla narodu:) (2)

      • 12 11

      • Bohaterka to ta za przeproszeniem laska

       • 6 3

      • A co z jego fajką?

       Ktoś wie?

       • 3 2

     • Straszna śmierć (1)

      Odleciał..

      • 3 1

      • Ktoś wie czy chociaż miał?

       • 3 1

  • Warujcie pisowe trolle. (17)

   Boli was to że na czele solidarności stal Wałęsa bo nie jest przychylny państwu Pis. Jeśli chodzi o kolaboracje z komunistami to poczytajcie sobie lepiej o części pisowcow i oenerowcow. Zrozumiecie dopiero dosadność określenia konfident

   • 38 31

   • kolejny który dał sie otłumanić telewizyjnej propagandzie i nienawidzi naszych współobywateli którzy odmiennie głosują,

    tacy ludzie są w ko i w pis, skaczą sobie do pysków. dramat.

    • 17 10

   • (9)

    konfidenci w bruxeli donosili na nasz kraj, zacierali ręce na możliwość ukarania Polski...nazwiska znane są i na pewno będą pamiętane

    • 15 17

    • Pisowscy donosiciele powinni się wstydzić (2)

     mówisz o Rydzyku, Macierewiczu, Dudzie i Ziobrze, którzy w czasie rządów PO donosili do Brukseli twierdząc, że w Polsce nie ma demokracji ani wolnych mediów?

     21.06.2011 - o. Rydzyk w Brukseli - "to jest totalitaryzm, ja nie żartuję"

     08.03.2012 - Macierewicz w Brukseli - wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim - "Katastrofa smoleńska - odrzucona prawda"

     05.06.2012 - Ziobro w Brukseli - wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim - "Wolność mediów w Polsce. Casus Telewizji Trwam"

     11.12.2014 - Czarnecki w Brukseli - wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim - "Nieprawidłowości w wyborach samorządowych jako zagrożenie dla demokracji w Polsce"

     15.09.2015 - Andrzej Duda w Londynie- "Dzisiaj nie powiem: pakuj się, wracaj do Polski, bo wtedy ktoś mi zarzuci: ten człowiek nas oszukał"

     30.08.2015 - Andrzej Duda w Berlinie - "Polska nie jest dziś państwem sprawiedliwym".

     • 13 8

     • (1)

      nie da się porównać demokracji i wolności słowa, wypowiedzi, prasy i zgromadzeń w Polsce dzisiaj i "demokracji"za czasów rządu wilkookiego i jego następczyni kłamczuszka.
      Dzisiaj możesz protestować, demonstrować bez ryzyka, że policja użyje zomowskich metod lub gumowych kul, nie ma też prowokacji (np.podpalenie wozów transmisyjnych lub budek przy ambasadach), nikt nie zamyka krytykujących lub nawet wyśmiewających dzisiejszą władzę (m.in. premiera, czy prezydenta) w internecie, czy też w innych środkach przekazu, nikt nie próbuje robić "wjazdów" do jakiejkolwiek redakcji...
      A demokracji (z definicji znanej wszystkim) już dawno nie ma w takich krajach jak Francja, Niemcy, Belgia, Norwegia, Szwecja (może jeszcze w kilku innych zachodnich należących do UE) - tam jest cenzura, blokady informacji, nierówne traktowanie swoich obywateli i tych co masowo najechali w ostatnich latach Europę...

      • 7 9

      • Słusznie prawicie, Towarzyszu. Wy z Moskwy, czy z Pitra?

       • 5 2

    • kwik jazgot przegranych w klęsce totalnej Kaczyńskiego i PiS (5)

     bo tyle tylko możecie

     • 3 10

     • Przecież PiS wygrał i Kaczyński jest u wladzy (4)

      Już nie pij

      • 9 2

      • kwiku pisowskich przegranych i odwracania ogonem ciąg dalszy (1)

       takiej klęski jaką Kaczyński poniósł to w historii Polski jeszcze nie widziano,
       pogrom tysiąclecia, 70% poparcia,
       żoliborski agent Moskwy dostał krwotoku kupra

       • 0 6

       • Nie pij już blagam

        Pochodzisz od małpy?

        • 3 1

      • ale teraz przegrają (1)

       z całą opozycją, wszak jest ok. 40:60...

       • 1 6

       • W karty chyba

        • 3 1

   • (2)

    bolek był przywieziony do stoczni motorówką i został przewodniczącym przy pełnej aprobacie i kiszczakowym namaszczeniu. Boli tylko to, że jeszcze cały czas pojawia się w przestrzeni publicznej i nadal bredzi zamiast przeprosić prześladowanych stoczniowców i innych członków solidarności za swoje donosicielstwo i układy z czerwonymi

    • 17 15

    • OTUA jest wielki!

     Wystawi na WOŚP koszulkę?
     Kulczyk kupi za 100 milionów?

     • 5 6

    • kwik jazgot przegranych w klęsce totalnej Kaczyńskiego i PiS

     pusty skowyt PiS komuny

     • 2 9

   • Na czele...stał...?

    A tobie z tyłu stoi?

    • 4 0

   • Jesteśmy zniesmaczeni Walesą (1)

    • 7 7

    • z zazdrości Kaczyński się miota po klatce i pampersa żółcią napełnia

     • 0 1

  • chcesz prawdziwych polskojęzycznych (od biedy...) wrogów Polski? (15)

   Włącz radio maryja albo tvp info.

   • 33 22

   • patrioci są na jakim kanale? (10)

    • 8 1

    • patrioci się nie pchają na wizję (5)

     tylko pracują dla wspólnego dobra. Nie dla własnego zysku. No ale wiadomo, dojna zmiana + złote a skromne.

     • 24 10

     • to wymień ich, brakuje nam autorytetów,

      • 7 2

     • Wnuki Ubeckich k...w w TVNie rosyjskim? (3)

      To wiele wyjaśnia

      • 6 8

      • słabe agencie kgb, słabe

       TVN jest polsko amerykański
       a tvpis nadaje to samo co Russian Times i sputnik,
       jak to wytłumaczysz sobie tawariszcz krasnaja suka?

       • 3 4

      • Synowie kolaboranta/agenta UB i cenzorki z Mysiej na czele panstwa i rzadzacej partii - to wiele wyjasnia. (1)

       Wlodymirze Wlodymirowiczu - tego wraku juz nie potrzebujemy - teraz kiedy juz wygralismy wybory mozemy miec ich wszystkich w d.

       • 0 5

       • Schizofrenik nadaje dalej

        Pyta i odpowiada
        Jak małpa

        • 2 1

    • Chrzanowscy patrioci

     są za kratami...

     • 3 1

    • (2)

     Patrioci są wśród wszystkich obywateli, którzy nie szkalują Polski i Polaków, którzy interes naszego kraju stawiają przed interesem berlina, paryża, czy bruxeli...
     a resztę niech po****cy, ich spadkobiercy i całość totalsów sobie dopowie!

     • 5 4

     • witamy agenta kgb i przekaz z Moskwy plucie na Europę (1)

      i próba oderwania Polski od Europy

      • 2 3

      • z fobii należy się leczyć! Polska była, jest i będzie w Europie!
       a jeśli już się pluje to chyba lepiej na kończących rządy w Europie (mam nadzieję) lewaków - bo na pewno nie na Europę, niż na Polskę!

       • 2 2

   • (3)

    wystarczy włączyć TVNowosti lu wziąć do ręki (tfu - obrzydliwe) GWnianą gazetę! - to są dopiero ziejący nienawiścią wrogowie Polski!

    • 13 17

    • slaby trolling agencie kgb

     slaby

     • 5 6

    • beznadziejny trolling pisowsko ruskiego trolla (1)

     słabe, a kontrwywiad tylko zbiera dane i będą pytania do portalu trójmiasto pl

     • 3 6

     • Jakie pytania

      Jaki kontrwywiad
      Małpo?

      • 2 1

  • O narodowości nie stanowią działania wobec danego kraju. (3)

   • 10 9

   • (2)

    rozszerz, proszę

    • 4 5

    • Swinio...

     Dzieci czytają

     • 1 2

    • Ale co mam rozszerzyć? Jak się tu urodziłeś, mieszkasz i mówisz po polsku, to możesz nie cierpieć i działać na szkodę kraju ile wlezie. To nie zmieni ani trochę faktu, że jesteś i będziesz nadal Polakiem. Jak się wyprowadzisz do innego kraju i pomieszkasz tam dłuższy czas asymilując się całkowicie, to można bedzie ew. nazwać cię kimś innym. Ale ci ludzie o których tam mowa wyżej mieszkali w Polsce. Byli Polakami nie ze względu na swoje czyny, tylko ze względu na miejsce urodzenia, zamieszkania i język.

     • 5 1

  • jeśli mieli dowody osobiste (1)

   z wpisem Polak, to Polacy

   • 3 5

   • lol

    • 1 0

  • (3)

   Hmmm, na tej samej zasadzie można powiedzieć, że przecież Hitler nie był Niemcem (i będzie to prawda, bo był Austriakiem), a wielu niemieckich nazistowskich zbrodniarzy to nie Niemcy, tylko "zdrajcy Niemiec". Potem można zacząć twierdzić, że banderowcy to nie byli Ukraińcy, tylko "zdrajcy Ukrainy". W ten sposób można wymazać odpowiedzialność każdego narodu za cokolwiek.

   • 13 0

   • Hitler był Austryjakiem żydowskiego pochodzenia (2)

    Był żydem z Austrii

    • 4 2

    • Hitler był kobietą!

     • 3 3

    • tak jak Jarozbaw i jego klika

     • 2 2

  • Jaruzel był wydmuszką podmienioną przez KGB (1)

   A teszta Niepolacy

   • 4 4

   • Tak dmuchany

    Aż miał siniaki pod oczami

    • 1 1

 • kto powiesił tę tablicę ? (6)

  Firma murkam moze sobie wieszać, bez czy za zgodą władz miasta?

  • 106 10

  • Firma Murkam ja wykuła w kamieniu (4)

   Powiesili ja członkowie stowarzyszenia Etos

   • 21 3

   • (2)

    a kto finansuje stow. Etos?

    • 7 1

    • OTUA? (1)

     • 5 5

     • auto okop

      • 0 1

   • chyba zwiędły eros

    • 7 2

  • Murkam wykonal darmo i mial prawo podpisac sie w zamian.

   • 2 2

 • brednie i nic więcej , ciszej nad tą trumną (2)

  • 39 15

  • a niech sobie dziadki piszą co chcą i tak tego nikt nigdy nie czyta (1)

   • 10 46

   • wypad z kraju nieudaczniku

    • 4 4

 • prawdopodobnie osoba ze schizo

  walczy o swoją wizję z uporem godnym lepszej sprawy. Smutne to że każdy może zawiesić byle jaką treść, a miasto nic z tym nie zrobi, bo zwyczajnie o tym nie wie, a jak się dowie to się nie da, bo właśność prywatna itp.
  Podobne kwiatki można odnaleźć we Lwowie, czy Wilnie na przykład.

  • 94 7

 • Komar (2)

  Polecam knajpę obok. Bardzo fajna atmosfera i przystępne ceny

  • 23 9

  • Super, potrafisz widziec dobry swiat i nie zwracac uwagi na "kit".
   Knajpka tez jest super!!

   • 3 5

  • co to za kryptoreklama?

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

Sprawdź się

W czasie II wojny światowej niemieckie wojska wykorzystywały Twierdzę Wisłoujście jako: