• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Kto będzie nowym konserwatorem zabytków?

Szymon Zięba
28 listopada 2023, godz. 07:00 
Opinie (256)
Małgorzata Chmiel, Dariusz Chmielewski i Barbara Brzuskiewicz - oni są wymieniani w gronie najbardziej prawdopodobnych następców Igora Strzoka Małgorzata Chmiel, Dariusz Chmielewski i Barbara Brzuskiewicz - oni są wymieniani w gronie najbardziej prawdopodobnych następców Igora Strzoka

Barbara Brzuskiewicz, właścicielka pracowni zajmującej się konserwacją zabytków, Dariusz Chmielewski, były pomorski wojewódzki konserwator zabytków w latach 2012-2016, oraz Małgorzata Chmiel, architektka, była radna i posłanka - nazwiska tych trzech osób wymieniane są w nieoficjalnych dyskusjach na temat następcy (lub następczyni) Igora Strzoka, obecnego pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Kogo widział(a)byś na stanowisku konserwatora zabytków?

Choć żadne oficjalne decyzje jeszcze nie zapadły, dni Igora Strzoka w gabinecie przy ul. Dyrekcyjnej w Gdańsku wydają się policzone. Stanowisko PWKZ w 2019 r. powierzył mu wojewoda Dariusz Drelich (PiS). Urząd wojewódzkiego konserwatora zabytków należy bowiem do tzw. administracji zespolonej, czyli - mówiąc prościej - do szeregu stanowisk urzędniczych, które są "terenowymi" przedstawicielstwami rządu.

Powyborcza, sejmowa arytmetyka jest jednak nieubłagana i wszystko wskazuje na to, że władzę w Polsce przejmie dotychczasowa opozycja. Oznacza to także wymianę urzędników podległych nowemu rządowi.

Dariusz Chmielewski nowym konserwatorem zabytków Dariusz Chmielewski nowym konserwatorem zabytków

Igor Strzok (z lewej) jest konserwatorem od 2019 r. Zastąpił na tym stanowisku Agnieszkę Kowalską, która odeszła z urzędu po złożeniu wypowiedzenia. Nominację Strzokowi wręczył wojewoda Dariusz Drelich (z prawej). Igor Strzok (z lewej) jest konserwatorem od 2019 r. Zastąpił na tym stanowisku Agnieszkę Kowalską, która odeszła z urzędu po złożeniu wypowiedzenia. Nominację Strzokowi wręczył wojewoda Dariusz Drelich (z prawej).
Na Pomorzu będziemy mieli więc nie tylko nowego wojewodę, ale też i wojewódzkiego konserwatora zabytków, którego powoła wspomniany wojewoda.

Małgorzata Chmiel, Dariusz Chmielewski i Barbara Brzuskiewicz. Kto zostanie konserwatorem?Na "giełdzie nazwisk", które przewijają się najczęściej w nieoficjalnych rozmowach, pojawiają się trzy osoby.

Pierwszą z nich, a zarazem wskazywaną przez największą liczbę osób, z jakimi rozmawialiśmy, jest Barbara Brzuskiewicz. Doświadczona konserwatorka od 1984 r. prowadzi "Gdańską Pracownię Konserwatorską". Jest specjalistką w dziedzinie konserwacji dzieł rzeźbiarskich i architektonicznych wykonanych ze wszystkich gatunków kamienia.W swoim dorobku może poszczycić się uzyskaniem Honorowej Nagrody Prezydenta Gdańska w Dziedzinie Kultury i Sztuki w 1995 r. i uzyskaniem Złotej Odznaki Ministra Kultury i Sztuki za opiekę nad zabytkami w 1996 r. oraz Honorowej Nagrody za osiągnięcia w 2005 r. od Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Brzuskiewicz związana jest także z projektem nadania dekoracji artystycznych fasadom gdańskich kamienic: "Gdańskie Fasady OdNowa".

Zobacz odnowione gdańskie fasady Zobacz odnowione gdańskie fasady

Co ciekawe, wspomniana inicjatywa spotkała się ze sprzeciwem ze strony Igora Strzoka. M.in. z tego powodu w 2020 r. Gdańsk zadecydował o zawieszeniu programu. Władze miasta nie widziały bowiem możliwości kontynuowania programu po tym, jak konserwator zabytków nie zgodził się na dekorowanie fasad według projektów zaproponowanych przez artystów.

Wśród wymienianych nazwisk jest także Dariusz Chmielewski, były pomorski wojewódzki konserwator zabytków w latach 2012-2016. Chmielewski był m.in. pełnomocnikiem prezydenta Gdańska ds. odbudowy kościoła św. Katarzyny po pożarze w 2006 r.Na liście nazwisk wymieniana jest także Małgorzata Chmiel, z wykształcenia architektka, wieloletnia radna Gdańska oraz posłanka na Sejmu poprzedniej kadencji, która nie została wybrana do parlamentu w ostatnich wyborach. W swojej politycznej karierze zasiadała m.in. w Komisji Infrastruktury, a wcześniej - od 1998 do 2006 - przez dwie kadencje przewodniczyła Komisji Polityki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich.

Giełda nazwisk na urząd. "Nie było oficjalnej propozycji"Co o swoich ewentualnych kandydaturach mówią sami zainteresowani? Cała trójka naszych rozmówców zgodnie poinformowała, że nie otrzymała jeszcze żadnej oficjalnej propozycji objęcia stanowiska PKWZ.

Małgorzata Chmiel w rozmowie z naszą redakcją podkreśliła, że obecnie zajęta jest formalnościami związanymi z zamknięciem biura poselskiego. Zamierza także wyjechać na kilkudniowy urlop po kampanii wyborczej.

- Będę o tym myślała po powrocie - mówi pytana o swoją dalszą przyszłość.
Dariusz Chmielewski podkreśla, że ma obecnie sporo zajęć zawodowych. Czy przyjąłby stanowisko, gdyby mu zostało zaproponowane?

- Na razie myślę zupełnie o czymś innym - odpowiada.
Olszynka odcięta od Śródmieścia. Konserwator zablokował budowę objazdu Bramy Nizinnej Olszynka odcięta od Śródmieścia. Konserwator zablokował budowę objazdu Bramy Nizinnej

Z kolei Barbara Brzuskiewicz zaznacza, że nie chce odnosić się na razie do tematu swojej ewentualnej kandydatury.

- Żadnego oficjalnego zapytania nikt nie składał - mówi Barbara Brzuskiewicz.
Dopytywana o nieoficjalne rozmowy odpowiada:

- "U cioci na imieninach" o różnych rzeczach się rozmawia. Muszę dostać propozycję, żeby o niej rozmawiać. Na razie nie ma o czym - podsumowuje.
Konserwator zablokował nowy plan zagospodarowania Jelitkowa Konserwator zablokował nowy plan zagospodarowania Jelitkowa

Dlaczego stanowisko konserwatora zabytków jest tak ważne?Konserwator zabytków to osoba zajmująca się konserwacją, renowacją, rekonstrukcją, zabezpieczaniem zabytków, w tym przedmiotów znalezionych przez archeologów.

Do obowiązków wojewódzkiego konserwatora należy przede wszystkim:

 • realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • sporządzanie w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie
 • przygotowanie projektów decyzji o wpisie do rejestru zabytków
 • wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych
 • opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów nowych inwestycji w strefach ochrony konserwatorskiej
 • opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów
 • upowszechnianie wiedzy o zabytkach
 • współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków
 • decydowanie w sprawach osobowych i płacowych pracowników wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków i jego delegatur
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków
 • upoważnianie kierowników delegatur urzędu do prowadzenia i załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych - z wyłączeniem decyzji o wpisie do rejestru zabytków, decyzji wyrażającej zgodę na zbycie obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru zabytków (art. 13 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 • udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (256)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Wykład Leszka Żebrowskiego "Organizacje Niepodległościowe" (1 opinia)

(1 opinia)
wykład

Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

wykład

III Gdański Marsz Żołnierzy Wyklętych (1 opinia)

(1 opinia)
parada

Sprawdź się

Sprawdź się

Tzw. Wielki Przywilej Gdańsk otrzymał w roku:

 

Najczęściej czytane