Najczęściej czytane

kalendarz historyczny

1733
Stanisław Leszczyński przybył do Gdańska »
Do Gdańska przybył ścigany przez wojska rosyjskie król Stanisław Leszczyński. Towarzyszyli mu liczni panowie polscy i wierne mu oddziały wojskowe. Monarsze Gdańsk udzielił poparcia i od lutego do czerwca 1734 r. bronił go przed otaczającymi miasto wojskami rosyjsko - saskimi.

Muzeum

przeczytaj o obiekcie: